Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Čítačky elektronických kníh: súčasný stav 2010, ročník 14, číslo 11 Elektronické publikování 12.564 x 2
Česká bible v proměnách staletí 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.526 x 0
Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům 2004, ročník 8, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.517 x 1
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.514 x 1
CESNET slaví 10 let 2006, ročník 10, číslo 3 Výročí měsíce 12.511 x 1
Odborné elektronické časopisy – proč ne? 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 12.506 x 1
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.504 x 0
Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.497 x 0
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 12.496 x 0
Konference Kniha v 21. století 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.491 x 0
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.489 x 0
Povinný výtisk elektronických dokumentů - přehled legislativy vybraných zemí 2004, ročník 8, číslo 3 Právo v informační společnosti 12.453 x 1
Aleksander Ludwik Birkenmajer 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.441 x 0
Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 12.439 x 0
Postavenie a úloha knižnično-informačného systému v informačnom systéme vysokej školy 2005, ročník 9, číslo 1 Informační věda 12.436 x 0
Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie 2006, ročník 10, číslo 7 Informační politika 12.428 x 0
Slovník ORBIS a sémantické třídy 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 12.420 x 2
Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.389 x 0
Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie 2009, ročník 13, číslo 9 Oborová terminologie 12.378 x 0
Automatizace v knihovnách České republiky 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 12.374 x 0

Stránky

registration login password