Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Bibliografické údaje na webových stránkách domácích subjektů knižního trhu 2001, ročník 5, číslo 10 Knižní trh a Internet 9.036 x 1
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 12.255 x 1
Safer Internet Day 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 10.518 x 1
Analýza hlasování PSP ČR 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 11.431 x 1
Správa a rozvoj České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 2016, ročník 20, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 2.295 x 1
Odborné elektronické časopisy – proč ne? 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 12.506 x 1
Vývoj konceptu eHealth v ČR 2015, ročník 19, číslo 3 Informační přesahy 5.646 x 1
Problémy týkající se doporučení ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 9.084 x 1
Co se skrývá za daty 2010, ročník 14, číslo 6 Editorial 5.169 x 1
Granty poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova 1999, ročník 3, číslo 4 Informační politika 6.787 x 1
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 13.550 x 1
Podzimní paleta časopisu Ikaros 2005, ročník 9, číslo 9 Editorial 6.505 x 1
Knihovny a komunikační strategie MZV 2003, ročník 7, číslo 4 Informační politika 7.603 x 1
Soubor prvků Dublin Core v exotických jazycích 2001, ročník 5, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 5.423 x 1
E-participace a její současný stav v české praxi 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 18.699 x 1
Výstava GAME ON: výprava do historie počítačových her 2018, ročník 22, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 2.051 x 1
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 25.248 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 14. část 2017, ročník 21, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 2.113 x 1
Barokní sál a Astronomická věž v Klementinu se otevřely veřejnosti 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.732 x 1
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 9. část 2016, ročník 20, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 2.273 x 1

Stránky