Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit sestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Pozvánka na seminář "Školní mediatéka v období informační společnosti" 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.142 x 0
Na webovskou stránku se vztahuje autorský zákon, i když není programem 1998, ročník 2, číslo 8 Elektronické publikování 6.438 x 0
Internet a hromadné sdělovací prostředky 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 13.063 x 0
Klášterní knihovna na prahu století informací 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.544 x 0
Strakonická knihovna se bez Internetu neobejde při vyřizování MVS 1998, ročník 2, číslo 8 Knihovny v Síti 5.887 x 0
Svoboda čtenáře – smrt autora 1998, ročník 2, číslo 8 Informační věda 10.395 x 0
Ženská těla bez mozku zvou pány do světa komunikace 1998, ročník 2, číslo 8 Kyberfeministické okénko 8.427 x 0
Soukromá bibliografická databáze umožňuje uchovat získané informace o dokumentech 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 10.211 x 0
Nechtěla bych mít za muže Bacha 1998, ročník 2, číslo 8 Kyberfeministické okénko 7.590 x 0
Informační zdroje v oblasti potravinářství 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 6.121 x 0
S průvodcem JavaScriptem můžeme oživit webovské stránky 1998, ročník 2, číslo 8 Recenze 5.764 x 0
ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR 1998, ročník 2, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 7.782 x 0
Stránky, které mohou přijít vhod 1998, ročník 2, číslo 8 Z Ikarových záložek 4.329 x 0
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.402 x 0
Co vyšlo... v září 1998 1998, ročník 2, číslo 8 Ikaros doporučuje 8.147 x 0
Svět se zbláznil??? 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.010 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1998, ročník 2, číslo 8 Ikaros doporučuje 4.326 x 0
Seminář hudebních knihoven v Hradci Králové 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.375 x 0
Z dopisů čtenářů Ikara 1998, ročník 2, číslo 8 Z redakční pošty 4.472 x 0
Seznam diplomových prací obhájených dne 23. 9. 1998 na ÚISK 1998, ročník 2, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.753 x 0

Stránky