Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Jedna vlaštovka jaro nedělá 1997, ročník 1, číslo 7 Informační politika 6.615 x 2
Holub jako přenašeč dat vítězí 2009, ročník 13, číslo 13 Výzkumná činnost 5.423 x 2
Offline browser vytvoří lokální kopii struktury webovských stránek 1999, ročník 3, číslo 1 Recenze 6.756 x 2
Sto tisíc elektronických dokumentů na dosah (Jindřiška Pospíšilová) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 4.548 x 2
Způsoby zpřístupňování e-knih v knihovnách 2014, ročník 18, číslo 6 Elektronické publikování 4.566 x 2
V prvním kole grantového programu 1N bylo rozděleno 100 miliónů korun 2004, ročník 8, číslo 5 Informační politika 5.609 x 2
New Media Inspiration 2016 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 2.096 x 2
Elektronické knihy na Univerzitě Karlově v Praze (Jiří Pavlík) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Elektronické knihy v akademickém prostředí 5.537 x 2
Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU 2009, ročník 13, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 8.735 x 2
Zahraniční odborné akce v květnu 2004 2004, ročník 8, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.259 x 2
Tisková konference k Týdnu knihoven 2007 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.247 x 2
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 21.792 x 2
Etický kodex IFLA pre knihovníkov a informačných pracovníkov 2013, ročník 17, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 4.484 x 2
Kamarádka knihovna se blíží do finále 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.823 x 2
Knihy na předpis? 2012, ročník 16, číslo 7 Literární okénko 5.391 x 2
Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.723 x 2
Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů 2009, ročník 13, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 10.323 x 2
České digitalizované písmo 1990–2010 2013, ročník 17, číslo 2 Informační přesahy 9.623 x 2
Moving Away from Windows 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.413 x 2
Souborné katalogy v zemích Beneluxu 2003, ročník 7, číslo 11 Zahraniční souborné katalogy 5.406 x 2

Stránky