Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 12.741 x 0
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 12.740 x 0
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 12.738 x 0
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 12.735 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 12.712 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 12.680 x 0
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 12.675 x 0
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.649 x 0
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 12.620 x 0
Citace? Ano - ale jaká? 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 12.618 x 0
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 12.576 x 0
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.569 x 0
„Veselý kopeček“ aneb budoucnost Národní knihovny ČR a Klementina 2007, ročník 11, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 12.568 x 0
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 12.552 x 0
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 12.539 x 0
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 12.538 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 12.506 x 0
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 12.505 x 0
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 12.478 x 1
Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I 2003, ročník 7, číslo 3 Výročí měsíce 12.457 x 0

Stránky

registration login password