Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Knihovny půjčují hračky 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.245 x 4
Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.244 x 0
Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? 2002, ročník 6, číslo 9 Informační gramotnost 11.243 x 5
Reflektuje teorie informace a komunikace dostatečně na zvýšený zájem společenských věd o semiotické a komunikační aspekty života 1999, ročník 3, číslo 3 Informační věda 11.232 x 0
Informace o projektu registrace domácích internetových zdrojů nově na serveru WebArchiv 2001, ročník 5, číslo 5 Knihovny v Síti 11.227 x 0
Práce s romskými dětmi v knihovnách – seminář pro pracovníky dětských oddělení 2007, ročník 11, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 11.225 x 0
Jak být dobrým manažerem? 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.212 x 4
Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy 2010, ročník 14, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 11.205 x 7
Českých knížek hubitelé lití: PLESNIVINA, MOLI, JEZOVITI 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 11.200 x 50
Digitální knihovny a citační služby (Eva Bratková) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 11.193 x 6
Detektivové v knihovně 2004, ročník 8, číslo 4 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 11.189 x 1
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 11.172 x 0
Sympozium „Přechod na MARC21“ 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 11.170 x 0
Návštěva Alexandrijské knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 11.168 x 1
Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.162 x 9
CASLIN - Souborný katalog ČR na konferenci v Tallinnu 2003, ročník 7, číslo 1 Knihovny v Síti 11.160 x 4
Implementace technologie RFID v Knihovně společenských věd TGM v Jinonicích 2008, ročník 12, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 11.159 x 1
CVTI SR a projekt KIS3G 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 11.157 x 3
Úzkokolejka se opět probudila k životu 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 11.156 x 0
Knihovnické školství ve století 21 2003, ročník 7, číslo 7 Odborné vzdělávání 11.147 x 2

Stránky