Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nákup v českých internetových knihkupectvích

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Nákup v českých internetových knihkupectvích

1 comments
Autoři: 
V rámci obchodování na Internetu se začal rozvíjet také obchod s knihami. Tato aktivita je známá pod názvem internetová (resp. elektronická) knihkupectví. Pro knihovny znamenají internetová knihkupectví novou alternativu k tradičním způsobům akvizice.

Prvním a dnes největším a nejznámějším internetovým knihkupectvím je Amazon.com, které zahájilo svůj provoz v červenci 1995 s cílem využít Internet k prodeji knih co nejrychlejším, nejjednodušším a nejpříjemnějším způsobem. Amazon provozuje dnes samostatné filiálky v Německu a ve Velké Británii.
Dalším známým jménem v oblasti internetových knihkupectví je největší konkurent Amazonu - knihkupectví Barnes & Noble.

Internetová vs. kamenná knihkupectví

Srovnáním internetových knihkupectví s klasickými kamennými knihkupectvími můžeme stanovit po třech výrazných kladech a záporech.

plus

nižší cena Publikace prodávané v internetovém knihkupectví se vyznačují nižší cenou, než za jakou jsou nabízeny v klasickém knihkupectví. Tento fakt vyplývá z toho, že při provozu internetového knihkupectví odpadají prodejní a skladovací prostory a související náklady (nájem, elektřina ap.). Na druhou stranu však tato nižší cena vzroste o náklady spojené se zasíláním zásilky (poštovné, dobírka aj.). Zde je třeba zdůraznit, že nákup v internetovém knihkupectví se cenově nevyplatí při nákupu jediné publikace. možnost vyhledat titul dle různých hledisek Kvalitní internetová knihkupectví umožňují zákazníkům vyhledávat publikace podle různých hledisek (jednoduchém i složité vyhledávání, tematické skupiny). Zákazník tedy není odkázán na jediný zvolený způsob řazení knih v klasickém knihkupectví (a nemusí zoufale tápat od ragálu k regálu). možnost hromadného nákupu (na jednom místě) Ne ve všech kamenných knihkupectvích můžeme zakoupit všechny požadované tituly a nezbývá nám, než navštívit obchodů několik (což obzvláště mimo prostor velkých měst může být problematické). Velká internetová knihkupectví, zejména ta všeobecně zaměřená, řeší tento problém a zákazník může na jednom místě nakoupit vše, co ráčí. minus absence fyzického kontaktu s knihou Největším záporem, který napadne snad každého, a který vyplývá ze samotné podstaty internetového prodeje čehokoliv, je absence fyzického kontaktu. V našem případě se jedná o kontakt s fyzickými knihami, ale také s prodavačem či ostatními zákazníky. V případě internetového prodeje knih je tento nedostatek vnímán obzvláště citlivě, proto se provozovatelé kvalitních internetových knihkupectví snaží vykompenzovat jej všemi možnými způsoby (vyčerpávající informace o knize, fotografie obálky, recenze ap. - bude uvedeno dále). pravděpodobnost nesolidnosti prodávajícího Vždy, když vstupujeme do vztahu s obchodníkem, existuje zde riziko, že tento se nezachová solidně. V případě určité anonymity internetového obchodníka je toto riziko ještě větší; včetně obchodníka - knihkupce. Avšak v případě již zavedených knihkupectví (pět českých zástupců bude představeno dále) není třeba mít z tohoto problému strach. komplikovanější reklamace Tento bod má jistou souvislost s bodem předchozím, tedy s nesolidností prodávajícího. Avšak i v případě, že jsme s činností internetového prodejce spokojeni, je reklamace zásilky objednané přes Internet a dodané většinou poštou komplikovanější, než reklamace zboží zakoupeného v klasickém obchodě. Typy internetových knihkupectví Na typy internetových knihkupectví můžeme pohlížet ze 3 úhlů (které se vzájemně prolínají): 1. způsob provozování Internetové knihkupectví může být provozováno - v čistě elektronické formě (tedy výhradně na Internetu) - jako doplněk ke kamennému knihkupectví, nakladatelství, distribuci 2. provozovatel Provozovatelem internetového knihkupectví může být - nakladatelství - knihkupectví - distributorská firma - specializovaná firma Přičemž první tři provozovují obvykle internetové knihkupectví jako doplněk ke kamennému podniku, specializovaná firma většinou zajišťuje provoz výhradně elektronického knihkupectví. 3. zaměření Internetová knihkupectví se mohou odlišovat oborově (tedy podle toho, z jakých oborů nabízejí literaturu), což často odráží např. zaměření nakladatele - provozovatele takového knihkupectví (knihy z oblasti výpočetní techniky, společenských věd apod.). Velká internetová knihkupectví jsou ale většinou zaměřena všeobecně, čili zde zákazník může na jednom místě uspokojit své různorodé potřeby (jeden z kladů uvedený výše). Prostředí českého Internetu Také na českém Internetu začalo svou činnost rozvíjet velké množství knihkupectví (různé kvality, velikosti a zaměření). Smyslem ani schopností tohoto přispěvku není představit všechna česká internetová knihkupectví, jejich podrobný přehled lze nalézt např. v příslušné sekci vyhledávací služby Seznam. Dále bude základními charakteristikami představeno pět nejvýznamnějších zástupců českých internetových knihkupectví. V abecedním pořadí jsou to:Český Amazon, Knihy, Kosmas, Studovna, Vltava. Uvedené údaje byly převzaty většinou z jednotlivých webových stránek; v malé míře pak vycházejí z odpovědí na osobní (e-mailový) dotaz na zástupce firmy. ČESKÝ AMAZON URL: http://www.amazon.cz provozovatel: CD-ROM Centrum (Agentura Modré stránky, s.r.o.) zaměření: všeobecné datum vzniku: neuvedeno počet nabízených titulů: neuvedeno výše slev: do 20 % poplatek za zaslání poštou: variabilní (dobírka) zvláštní slevy knihovnám: neuvedeno KNIHY.CZ URL: http://www.knihy.cz nebo http://knihy.planeta.cz provozovatel: Planeta.cz, s.r.o. zaměření: všeobecné datum vzniku: neuvedeno počet nabízených titulů: asi 3700 titulů knih, dále hudební nosiče, CD-ROM výše slev: 15-25 % (knihy), 10-15 % (CD, kazety) poplatek za zaslání poštou: 70 Kč (dobírka) zvláštní slevy knihovnám: neposkytují se (možnost individuální slevy od 20 ks od jednoho titulu) KOSMAS URL: http://www.kosmas.cz provozovatel: knižní velkoobchod Kosmas, s.r.o. zaměření: kvalitní próza a poezie, historie, filosofie, psychologie a další humanitní obory, náboženství a duchovní nauky, alternativní medicína, esoterická literatura a umění datum vzniku: 17. 5. 1999 počet nabízených titulů: přes 4500 titulů knih (od července 2000 též hudební nosiče a CD-ROM) výše slev: do 20 % poplatek za zaslání poštou: 42 Kč (dobírka) zvláštní slevy knihovnám: neuvedeno STUDOVNA URL: http://www.studovna.cz provozovatel: nakladatelství Portál, s.r.o. zaměření: psychologie, psychoterapie, pedagogika, filozofie, sociologie, religionistika aj. datum vzniku: neuvedeno počet nabízených titulů: přes 4000 titulů knih a CD-ROM výše slev: 10 % poplatek za zaslání poštou: 30 Kč (bez dobírky) zvláštní slevy knihovnám: 15 % (tituly nakl. Portál), 10 % (tituly ostatních nakladatelství) VLTAVA URL: http://www.vltava.cz provozovatel: nakladatelství Computer Press, a.s. zaměření: všeobecné (s důrazem na výpočetní techniku) datum vzniku: asi 1996 (dle data copyrightu) počet nabízených titulů: asi 17 000 titulů českých knih, 100 000 titulů angloamerické provenience, dále hudební nosiče, CD-ROM výše slev: 10-20 % poplatek za zaslání poštou: 50 Kč (dobírka) zvláštní slevy knihovnám: neuvedeno Postup při nákupu v internetovém knihkupectví Nákup v internetovém knihkupectví probíhá (tak jako v klasickém knihkupectví) v několika krocích: 1) Před vlastním vyhledáváním titulů a nákupem bychom se měli podrobně seznámit s obchodními podmínkami a způsobem fungování knihkupectví. Tyto informace nalezneme na samostatných stránkách (bohužel ne všude je tento typ informací podrobný). 2) Vyhledat požadované tituly obvykle máme možnost několika způsoby: - jednoduché vyhledávání (jeden dotazový řádek) - pokročilé vyhledávání (formulář - více polí) - vyhledávání ve všech typech dokumentů/všech oborech - prohledávání v rámci jednoho typu dokumentu/jednoho oboru 3) Z přehledu vyhledaných titulů vybereme ten požadovaný a prostudujeme dostupné informace o titulu (bibliografické údaje, anotace, fotografie obálky, recenze ad.). Kvalita a množství uvedených údajů o titulech se velmi liší. (Mnou favorizované knihkupectví Kosmas uvádí snad všechny údaje, na které si vzpomeneme. Fungování tohoto knihkupectví je vůbec velmi "průhledné": provozovatel chce poskytnout o sobě zákazníkovi co nejvíce informací.) 4) Vložíme vybraný titul do virtuálního nákupního košíku. Tento úkon vyžaduje založení zákaznického konta, tj. podle pokynů zřídíme přístupové přihlašovací jméno (login) a heslo a vyplníme osobní a adresné údaje. (Zákaznické konto již máme u daného knihkupectví nastálo; tedy dokud jej nezrušíme.) Z virtuálního košíku ještě stále máme možnost titul "vyjmout". 5) Rozhodneme-li se vybrané tituly zakoupit, přistoupíme k virtuální pokladně. Zde učiníme následující úkony: - výběr způsobu platby - výběr způsobu dodání - kontrola osobních/adresných údajů - potvrzení objednávky 6) Posledním krokem je očekávání doručení zásilky. Uvedený postup nákupu byl v rámci přednášky na semináři prakticky předveden v prostředí velmi kvalitně zpracovaného a provozovaného internetového knihkupectví Kosmas. Na tomto místě nechť si čtenář/zájemce postup vyzkouší sám. Drobnou nápovědou, praktickou radou či motivujícím prvkem budiž sdělení, že u Kosmasu má každý možnost vyzkoušet si nákup až do finální fáze (tedy potvrzení objednávky). Do 60 minut od tohoto kroku má však zákazník možnost objednávku zrušit - což je příležitost také pro vás, kteří si chcete vše vyzkoušet jakoby "naostro". Závěrečná pobídka Pokud máte zkušenosti (ať kladné či záporné) s internetovými knihkupectvími, budu velmi ráda, když mi je sdělíte na mou e-mailovou adresu. (Pokud se rozepíšete více, můžeme samozřejmě vaše názory publikovat v některém z příštích čísel Ikara.)
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Nákup v českých internetových knihkupectvích. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 8 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12872. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12872

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Můj názor na tuto věc je velmi konkrétní.Když je vlastně kamenné knihkupectví, tak se tam asi nedá nic koupit protože je to z kamene!!!! Hahahahahahahahahahaha. It's so funny.

registration login password