Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.242 x 3
Léto, volby a INFORUM 2014, ročník 18, číslo 5 Editorial 12.238 x 0
Vzpomínáme na prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. 2006, ročník 10, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 12.214 x 1
Křišťálová Lupa 2008 – Cena českého internetu 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.211 x 0
Komunikologie a posthistorie 2003, ročník 7, číslo 1 Recenze 12.207 x 5
Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004 2004, ročník 8, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 12.199 x 0
Maďarské webové zdroje poskytované knihovnám knihovnami 2006, ročník 10, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.186 x 2
Česká republika a databáze pro akademickou sféru 2003, ročník 7, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 12.181 x 3
Informačné správanie a digitálne knižnice 2003, ročník 7, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.178 x 0
New Media Inspiration 2013 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.178 x 1
Foucaultovské kolokvium 2006, ročník 10, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.150 x 0
Obecná analýza požadavků pro výběr dokumentového skeneru a archivačního softwaru pro firemní dokumentový systém 2006, ročník 10, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 12.149 x 1
Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org 2008, ročník 12, číslo 8 Informační věda 12.135 x 2
Technické a technologické předpoklady služeb dodávání dokumentů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.123 x 3
Vyhlášení padesáti nejoblíbenějších knih obyvatel ČR 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 12.102 x 2
Využívání Internetu v zemích EU 2003, ročník 7, číslo 5 Informační gramotnost 12.097 x 3
Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.090 x 3
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 12.088 x 8
Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky 2002, ročník 6, číslo 11 Informační gramotnost 12.084 x 1
Digitální knihovna Český parlament v roce 2000 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 12.072 x 0

Stránky

registration login password