Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu 2000, ročník 4, číslo 3 Kyberfeministické okénko 12.677 x 0
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.602 x 6
Husova knihovna v Modřanech 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.594 x 2
Konference Kniha v 21. století 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 12.591 x 2
Česká bible v proměnách staletí 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.589 x 0
Povinný výtisk elektronických dokumentů - přehled legislativy vybraných zemí 2004, ročník 8, číslo 3 Právo v informační společnosti 12.582 x 1
CESNET slaví 10 let 2006, ročník 10, číslo 3 Výročí měsíce 12.581 x 3
WebArchiv se účastní mezinárodní spolupráce při archivaci webu 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 12.578 x 1
Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům 2004, ročník 8, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 12.573 x 2
Odborné elektronické časopisy – proč ne? 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 12.568 x 5
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 12.554 x 0
Ptejte se Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.548 x 4
Aleksander Ludwik Birkenmajer 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 12.545 x 2
Zpráva z konference Čeština na internetu 2005, ročník 9, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.542 x 3
Otevřené archivy elektronických tisků a digitální knihovny pro obor počítačová věda 2008, ročník 12, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 12.527 x 1
Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 12.513 x 0
Postavenie a úloha knižnično-informačného systému v informačnom systéme vysokej školy 2005, ročník 9, číslo 1 Informační věda 12.512 x 0
Elektronické informační zdroje současného umění 2009, ročník 13, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 12.501 x 3
Využití kreativity v profesním i osobním životě 1999, ročník 3, číslo 3 Recenze 12.498 x 3
Slovník ORBIS a sémantické třídy 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 12.492 x 0

Stránky

registration login password