Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 15.638 x 2
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 15.616 x 1
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 15.580 x 0
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.549 x 1
CrossCheck - nová služba v boji proti plagiátorství 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 15.544 x 0
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.508 x 0
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.482 x 2
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 15.477 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 15.443 x 0
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 15.427 x 4
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.409 x 0
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 15.387 x 3
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 15.377 x 3
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 15.369 x 3
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 15.349 x 1
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 15.340 x 0
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 15.323 x 1
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 15.259 x 2
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 15.243 x 2
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 15.238 x 1

Stránky

registration login password