Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 14.967 x 1
Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I 2003, ročník 7, číslo 3 Výročí měsíce 14.942 x 3
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.933 x 1
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 14.932 x 2
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 14.900 x 0
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.885 x 2
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.866 x 1
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.757 x 1
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 14.701 x 1
Dětské čtení: Aktuální výzkumy dětského čtenářství 2014, ročník 18, číslo 3 Výzkumná činnost 14.697 x 1
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 14.693 x 2
Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu 2001, ročník 5, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.686 x 4
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.631 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.614 x 2
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 14.600 x 2
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 14.594 x 1
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.589 x 1
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.580 x 1
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.540 x 0
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 14.510 x 1

Stránky