Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.464 x 4
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 34.626 x 0
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 35.111 x 3
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 36.097 x 4
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 36.844 x 2
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 36.955 x 1
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 37.126 x 1
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 38.556 x 5
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 39.846 x 2
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 41.104 x 2
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 43.610 x 5
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 45.512 x 5
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 45.804 x 4
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 48.379 x 15
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 49.373 x 6
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 53.534 x 9
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.084 x 1
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 54.789 x 3
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 70.949 x 15
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 85.183 x 1

Stránky