Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Citační analýzy jako nástroj hodnocení národů v kontextu světové a evropské vědy (Jana Hercová, Ludmila Hercová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Efektivita informačních služeb ve zdravotnictví 5.515 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 17.168 x 0
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 12.314 x 3
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 23.471 x 2
Citát půlměsíce otevírá číslo ve znamení spolupráce 2005, ročník 9, číslo 10 Editorial 8.244 x 0
Citovat ano, ale víme jak? 2000, ročník 4, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 8.531 x 1
Články přijdou po síti na váš stůl 1997, ročník 1, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 6.414 x 0
Clavis aneb Špatná zpráva - nepochopení zůstává 2000, ročník 4, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 5.387 x 0
Clavius a on-line www katalog vlastními silami – proč a jak 2003, ročník 7, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 10.596 x 0
ClinicalRecource@Ovid (Vincent Maessen) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 7.244 x 0
CLIPMARKS - rychlé rešerše pomocí výstřižkových nástrojů 2010, ročník 14, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.473 x 0
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 18.404 x 0
Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům 2011, ročník 15, číslo 3 Literární okénko 7.654 x 0
Co byste (ne)měli vědět z dějin kultury a umění, abyste byli bráni vážně 2012, ročník 16, číslo 3 Recenze 5.611 x 0
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 32.793 x 2
Co formují informace 2010, ročník 14, číslo 3 Informační přesahy 5.119 x 5
Co je a co není elektronický časopis 1998, ročník 2, číslo 1 Elektronické publikování 15.635 x 0
Co je a k čemu je tvořivost 2000, ročník 4, číslo 6 Recenze 9.381 x 1
Co je eLearning aneb stále se je čemu učit 2002, ročník 6, číslo 8 Evropská unie a informační společnost 8.654 x 1
Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.744 x 1

Stránky

registration login password