Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Bariéry ve využití počítačů 1998, ročník 2, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 11.017 x 3
Barokní sál a Astronomická věž v Klementinu se otevřely veřejnosti 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.437 x 3
Barva skutečně rozhoduje 1999, ročník 3, číslo 2 Kyberfeministické okénko 4.932 x 1
BASE: Bielefeldský akademický vyhledávač 2014, ročník 18, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.612 x 6
Bavím se dobře! 2001, ročník 5, číslo 3 Rozhovor 5.722 x 3
Báze ANL+ a odborné rešeršní požadavky knihovníků a veřejnosti z oblasti hudební vědy 2011, ročník 15, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 6.328 x 2
Báze národních autorit v polovině roku 2002 2002, ročník 6, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 9.572 x 3
Báze WEB Národní knihovny ČR zpřístupněna 2003, ročník 7, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.758 x 2
Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 5.613 x 2
Benchmarking ve slovenských knihovnách 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.065 x 2
Berlin Open Access Conference 2013: 10. výročí Berlínské deklarace 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.060 x 1
Beseda na téma současné a budoucí knihovny 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.745 x 2
Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 11.022 x 2
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken 2008, ročník 12, číslo 8 Recenze 5.072 x 5
Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis 2004, ročník 8, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 8.717 x 2
Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit 2001, ročník 5, číslo 6 Rozhovor 5.051 x 3
Bez public relations se knihovny neobejdou 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.443 x 1
Bez vyhledávacího pole (Pavel Kocourek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Přístup k EIZ a jejich využívání v elektronickém vzdělávání 6.673 x 4
Bezbariérová.knihovna.cz – spojení se světem handicapovaných 2011, ročník 15, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 8.434 x 4
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 25.496 x 12

Stránky