Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Česká škola v roce 1999 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.630 x 0
Potřeby a možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti pořádání znalostí 1999, ročník 3, číslo 1 Informační věda 12.365 x 0
Offline browser vytvoří lokální kopii struktury webovských stránek 1999, ročník 3, číslo 1 Recenze 6.498 x 1
Moving Away from Windows 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 6.155 x 1
Co vyšlo... v prosinci 1998 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 12.247 x 0
Projekt Digitalizace mikromédií v Národní knihovně ČR 1999, ročník 3, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 7.120 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 1 Ikaros doporučuje 3.931 x 0
Internet jako prostředek public relations veřejných knihoven 1999, ročník 3, číslo 1 Elektronické publikování 9.247 x 0
Vánoční koncert 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 4.870 x 0
Internet ve Státní vědecké knihovně v Olomouci 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 6.485 x 0
Londýn: Konzervativismus nebo konzervace? 1999, ročník 3, číslo 1 Svět mimo internet 6.027 x 0
Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány 1999, ročník 3, číslo 1 Knihovny v Síti 5.099 x 0
Český překlad revidovaného vydání doporučení ISBD pro elektronické zdroje - ISBD(ER) 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 8.017 x 0
Výsledky semináře tezaurus '98 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.906 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti společenských věd 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 5.392 x 0
Na okraj k semináři Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.686 x 0
Petra a Filip si dovolují oznámit ... 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.647 x 0
Knihovnické otazníky 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.124 x 1
Rychlé šípy mají pomoci získat prestiž knihovnickému stavu 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.455 x 1
Darwin se chtěl přiznat, že ve své teorii ukřivdil želvě 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.151 x 0

Stránky