Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydáníseřadit vzestupně Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Jsou hesla kartotéky knihovny AV ČR skutečně autoritami? 1999, ročník 3, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 6.827 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 4.218 x 0
Školní mediatéka a Internet v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.694 x 0
Výuka informatiky, Internet a vytváření informačního zázemí školy v období informační společnosti 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.879 x 2
Konference Internet ve státní správě a samosprávě ´99 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.308 x 0
Veřejná správa se bez Internetu neobejde 1999, ročník 3, číslo 4 Editorial 4.227 x 1
Rozvíjení čtenářství na konci století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.912 x 4
Transkódování informace při komunikaci 1999, ročník 3, číslo 4 Informační věda 7.254 x 0
Etické hodnoty a knihovnické poslání na přelomu století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.573 x 1
Granty poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova 1999, ročník 3, číslo 4 Informační politika 6.635 x 0
Zprávy ze SKIP 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.378 x 0
Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu" 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 8.174 x 0
Databázové programy pro zpracování historických fondů 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 8.513 x 0
Jak se žije Ústřední knihovně po roce od znovuotevření ... 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 5.513 x 1
eCity = vítězství technokracie nad kyber(demo)kracií 1999, ročník 3, číslo 4 Recenze 6.137 x 1
Poprvé a naposledy 1999, ročník 3, číslo 3 Kyberfeministické okénko 5.039 x 1
The University of North Carolina School of Information and Library Science 1999, ročník 3, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.634 x 0
Tři důvody, proč se vyhýbat klikací mapě 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 12.488 x 1
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 5.128 x 0
Využití kreativity v profesním i osobním životě 1999, ročník 3, číslo 3 Recenze 11.772 x 0

Stránky

registration login password