Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Knihovna jako estetický doplněk bojových scén 2004, ročník 8, číslo 3 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 7.675 x 1
Knihovník na filmovém plátně 2005, ročník 9, číslo 1 Vrahem je knihovník (kulturní rubrika) 9.813 x 0
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 8.182 x 0
Inteligence systémů zpracování textů 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 11.006 x 0
Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami? 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 10.638 x 0
Informační technologie – nástroj vysokoškolského studia 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 9.134 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 13.462 x 0
Pořádání vědeckých, profesionálních a osobních údajů ve výzkumu 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 6.944 x 0
Kam kráčí CASLIN – Souborný katalog ČR 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 7.301 x 0
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.525 x 1
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.528 x 0
Standardy pro katalogizaci po deseti letech (1989-1999) 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 8.798 x 1
Knihovny v Síti 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.365 x 0
Elektronické časopisy a jejich vliv na infrastrukturu vědeckých znalostí 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 9.346 x 1
Lesk a bída sdílené katalogizace 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 6.507 x 1
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.903 x 2
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 13.274 x 4
Výzva Internetu odbornému publikování 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 5.148 x 1
Principy fungování vyhledávacích strojů 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.605 x 0
Automatizovaný knihovnický systém DAWINCI - systém knihoven informační epochy 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 9.987 x 0

Stránky

registration login password