Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 9 Ikaros doporučuje 3.906 x 1
Co vyšlo v... prosinci 1999 2000, ročník 4, číslo 1 Ikaros doporučuje 7.857 x 2
Co vyšlo... v říjnu 1999 1999, ročník 3, číslo 10 Ikaros doporučuje 7.367 x 0
Co vyšlo... v březnu 1999 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 8.993 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 10 Ikaros doporučuje 3.934 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 2000, ročník 4, číslo 1 Ikaros doporučuje 4.067 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 4 Ikaros doporučuje 4.092 x 1
Co vyšlo... v září 2000 2000, ročník 4, číslo 8 Ikaros doporučuje 6.547 x 0
Co vyšlo... v únoru 1999 1999, ročník 3, číslo 3 Ikaros doporučuje 6.709 x 1
Co vyšlo... v dubnu 2000 2000, ročník 4, číslo 5 Ikaros doporučuje 7.182 x 1
Co vyšlo... v únoru 2000 2000, ročník 4, číslo 3 Ikaros doporučuje 6.929 x 1
Co vyšlo... v listopadu 2000 2000, ročník 4, číslo 10 Ikaros doporučuje 5.050 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 3 Ikaros doporučuje 3.983 x 1
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 11 Ikaros doporučuje 4.375 x 0
Stránky, které stojí za přečtení 2000, ročník 4, číslo 3 Ikaros doporučuje 4.131 x 1
Co vyšlo... v lednu 1999 1999, ročník 3, číslo 2 Ikaros doporučuje 6.613 x 1
Co jste nám o nás napsali 1998, ročník 2, číslo 2 Z redakční pošty 4.685 x 2
Z naší schránky 1997, ročník 1, číslo 2 Z redakční pošty 4.557 x 0
Z dopisů čtenářů Ikara 1998, ročník 2, číslo 8 Z redakční pošty 4.123 x 4
Z naší schránky 1997, ročník 1, číslo 4 Z redakční pošty 4.053 x 1

Stránky

registration login password