Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Portál OpenAIRE 2015, ročník 19, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 4.124 x 4
Prostředí a projekty podporující dětskou četbu 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.898 x 4
Říjnové informační lahůdky 2008, ročník 12, číslo 10 Editorial 4.786 x 4
Mediální vzdělávání a české školství 2017, ročník 21, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.257 x 4
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 16.432 x 4
Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí 2014, ročník 18, číslo 7 Recenze 4.504 x 4
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 35.118 x 4
Hoaxy, propaganda a falešné zprávy na internetu 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.352 x 4
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 17.554 x 4
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 23.103 x 4
Způsoby hodnocení relevance vyhledaných dokumentů ve vyhledávacích strojích 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 7.772 x 4
Ověřování přístupnosti webových dokumentů a výsledky vybraných studií provedených v této oblasti 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 8.660 x 4
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 11.987 x 4
Exkurze do knihovny Národního filmového archivu 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.777 x 4
Encyklopedie Diderot na CD-ROM: skvělý referenční zdroj (avšak pro výkonné počítače) 2001, ročník 5, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 17.785 x 4
Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb 2012, ročník 16, číslo 1 Recenze 5.287 x 4
Exkurze do knihovny Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy 2015, ročník 19, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 2.792 x 4
Řekl někdo nová média? 2007, ročník 11, číslo 1 Odborné vzdělávání 17.600 x 4
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 12.931 x 4
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 9.406 x 4

Stránky

registration login password