Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 21.142 x 4
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 19.191 x 4
Zpráva ze 7. ročníku konference East European eGovernment Days 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.069 x 4
Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 4.831 x 4
Artyčok.TV (Jan Vidlička) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické zdroje v digitální době 7.433 x 4
Knihovna Jiřího Mahena si připomněla dvě významná výročí 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.931 x 4
Centrální knihovna lidstva může být kompletní už v roce 2033 2008, ročník 12, číslo 12 Editorial 5.734 x 4
Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze (M. Näkel) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 5.299 x 4
Konference DIGI 2017: Digitalizace v plném proudu v několika rozměrech 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 2.058 x 4
Indexování s využitím tezauru v maďarské praxi 2012, ročník 16, číslo 2 Pořádání informací 4.329 x 4
Teorie a praxe digitalizace - aneb vyvarování se současným nešvarům do budoucna 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.591 x 4
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 35.108 x 4
Vyhledávání v archivu českých webových zdrojů (Jan Hutař, Lukáš Matějka, Ludmila Celbová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Aktuální trendy a technologie digitálních knihoven 6.947 x 4
Obchodování po síti může přinést řadu výhod pro koncového zákazníka 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 9.107 x 4
Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.531 x 4
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2007 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.189 x 4
Digitální věk 2000, ročník 4, číslo 10 Digitalizace a digitální knihovny 7.518 x 4
Šaškovy třesky plesky z Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny města Ostravy 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 11.489 x 4
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.545 x 4
Evropa 2045 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.089 x 4

Stránky

registration login password