Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Přiveďte studenty a učitele ke svým informačním zdrojům! (Zuzana Helinsky) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Workshopy 6.446 x 2
Impaktovaná periodika v oboru psychologie 2012, ročník 16, číslo 6 Informační věda 7.304 x 2
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 21.055 x 2
Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz! 2010, ročník 14, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 6.425 x 2
Knihy, papír a knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 9.693 x 2
Exkurze do Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.473 x 2
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 12.183 x 2
Kolja se probořil na tenkém ledě 1997, ročník 1, číslo 2 Recenze 5.846 x 2
Knihovnický happening v Opavě ve znamení indiánského léta 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.879 x 2
Francouzské archivy pokořeny českými archiváři 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 9.445 x 2
Citace? Ano - ale jaká? 2000, ročník 4, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.001 x 2
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 13.913 x 2
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.506 x 2
Persuázia v prostredí internetu: persuazívne technológie a persuazívny dizajn 2014, ročník 18, číslo 12 Internet & Informační společnost 4.515 x 2
Současný stav v oblasti nabídkové povinnosti neperiodických publikací 2003, ročník 7, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 6.665 x 2
Matematika 2004, ročník 8, číslo 5 Oborové webové stránky 8.249 x 2
Studentská minikonference o počítačových hrách (2016) 2017, ročník 21, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.485 x 2
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.208 x 2
Informační podpora geografie 2009, ročník 13, číslo 11 Recenze 9.151 x 2
Letem světem genealogií 2012, ročník 16, číslo 7 Informační přesahy 10.922 x 2

Stránky

registration login password