Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 16.632 x 5
Portál LivRe! 2006, ročník 10, číslo 9 Elektronické publikování 7.797 x 5
Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (Jitka Brandejsová) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 10.535 x 5
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 41.894 x 5
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 20.425 x 5
Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK 2015, ročník 19, číslo 3 Odborné vzdělávání 7.492 x 5
Bohumil Boček - čert mezi anděly 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 9.694 x 5
Ohlédnutí za změnami a novinkami v Městské knihovně v Praze 2012, ročník 16, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.128 x 5
Google Books Ngram Viewer 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 12.051 x 5
Obchodování po síti může přinést řadu výhod pro koncového zákazníka 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 10.664 x 5
Sdílená katalogizace a CASLIN 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 11.002 x 5
Nové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE 2017, ročník 21, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 7.902 x 5
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 23.584 x 5
Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 9.867 x 4
Ikaros otevřel diskusní skupinu o elektronickém publikování 1999, ročník 3, číslo 2 Editorial 5.424 x 4
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.395 x 4
Automatizace knihovnických procesů po osmé 2001, ročník 5, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.651 x 4
Zpráva z 3. setkání českých uživatelů systému DSpace 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.392 x 4
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 20.680 x 4
Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 14.346 x 4

Stránky

registration login password