Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 13.617 x 5
Elektronické informační zdroje zakoupené z grantu MŠMT „Informační infrastruktura výzkumu“ 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 7.531 x 5
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 35.584 x 5
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 21.295 x 5
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 68.366 x 5
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 18.224 x 5
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 35.801 x 4
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 13.339 x 4
Zpráva ze 41. výroční konference IAMSLIC 2015 2015, ročník 19, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 1.883 x 4
Beck-online – nový trend ve způsobu práce s odbornou literaturou (Lubomír Medo) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 5.508 x 4
Tezaurus jazyka českého 2008, ročník 12, číslo 7 Recenze 16.756 x 4
Reforma Mezinárodního patentového třídění 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 11.008 x 4
Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [3. část] 2013, ročník 17, číslo 8 Informační věda 3.853 x 4
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 26.838 x 4
Hodnotenie publikačnej činnosti na slovenských vysokých školách 2012, ročník 16, číslo 6 Informační věda 7.955 x 4
Nepovedená integrace YouTube a Google Plus 2013, ročník 17, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 5.459 x 4
Trocha humoru ani feministky nezabije, i když... 2000, ročník 4, číslo 11 Kyberfeministické okénko 9.496 x 4
Historie a vývoj databázového centra Dialog 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 7.819 x 4
Posvátné texty, nová náboženství a kraví búú 2012, ročník 16, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 8.437 x 4
Bezpečnost dat v informačních systémech 2011, ročník 15, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 24.977 x 4

Stránky