Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Zahraniční odborné akce v březnu 2004 2004, ročník 8, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.395 x 4
Slovník ORBIS a sémantické třídy 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 13.576 x 4
Zpráva ze semináře Jednání se specifickými skupinami uživatelů 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.417 x 4
Zápisky z Frankfurtu 2008 I. (o Turcích, Kurdech a F. Werfelovi) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.769 x 4
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.059 x 4
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 17.896 x 4
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 36.212 x 4
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 69.727 x 4
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 54.280 x 4
Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 9.125 x 4
Quo vadis, knihovno? aneb O propagaci koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 2013, ročník 17, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 8.251 x 4
Knižní veletrh v Bruselu 2019 2019, ročník 23, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.128 x 4
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 12 Informační věda 11.208 x 4
Nad dopisy čtenářů - reakce (především) na poslední kyberokénko "Máme volné ruce?" 2001, ročník 5, číslo 4 Kyberfeministické okénko 5.893 x 3
Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.051 x 3
Pozvání na 8. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2002 2002, ročník 6, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.088 x 3
Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě 2009, ročník 13, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 6.466 x 3
WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř 2000, ročník 4, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 5.813 x 3
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří 2012, ročník 16, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 9.858 x 3
Zazpívejme si s YouTube 2009, ročník 13, číslo 13 Ze života knihoven 5.231 x 3

Stránky

registration login password