Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Ing. Hana Študentová – nekrolog 2010, ročník 14, číslo 9 Personália 8.089 x 5
Zpráva z konference Human-computer interaction a informační služby 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 6.581 x 4
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 16.269 x 4
Úvod do problematiky expertních systémů 1999, ročník 3, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 16.896 x 4
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 7.959 x 4
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.817 x 4
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.853 x 4
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.412 x 4
Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004 2004, ročník 8, číslo 8 Informační politika 6.284 x 4
ACT – počítačové zpracování psaného kulturního dědictví (Kiril Ribarov) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 6.887 x 4
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 48.018 x 4
Pokémon Go aneb Pokémoni na každém kroku 2016, ročník 20, číslo 7 Internet & Informační společnost 3.243 x 4
Jazykové korpusy: Korpusy polského jazyka 2008, ročník 12, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 9.516 x 4
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 17.680 x 4
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 16.508 x 4
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.954 x 4
Seznamte se: rychlé čtení 2011, ročník 15, číslo 5 Informační gramotnost 86.780 x 4
20. seminář akvizičních pracovníků – výzva pro akvizitéry na prahu digitálního věku 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.158 x 4
Patentové databáze jakožto zdroje informací o technických řešeních 2014, ročník 18, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 7.571 x 4
New Media Inspiration 2013 2013, ročník 17, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 11.031 x 4

Stránky