Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.279 x 0
Oživování mrtvé kultury, nebo výroba notorik? 2001, ročník 5, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 5.594 x 0
Knihovna a architektura 2009 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.956 x 0
O interakčním designu napříč kulturami s Janem Brejchou 2015, ročník 19, číslo 4 Rozhovor 5.402 x 0
Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově (Thomas Wolf-Klostermann) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení 4.041 x 0
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.378 x 0
Diplomové práce obhájené na ÚISK 22. 5. 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.385 x 0
Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU 2009, ročník 13, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 9.113 x 0
Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny 2002, ročník 6, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 5.536 x 0
Na kole a pěšky za historií a přírodou v okolí Borovan, Trhových Svinů a Nových Hradů 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 11.098 x 0
Beseda na téma současné a budoucí knihovny 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.609 x 0
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 9.049 x 0
Školení z oblasti průmyslově právních informací v Moravské zemské knihovně 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.465 x 0
Výprava do Státní Berlínské knihovny 2012, ročník 16, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.757 x 0
Darwin se chtěl přiznat, že ve své teorii ukřivdil želvě 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.833 x 0
Použití vizualizačních nástrojů v oblasti Competitive Intelligence (Tomáš Vejlupek - Tovek) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Competitive Intelligence I. 5.760 x 0
Seminár "Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy" podruhé 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 4.793 x 0
Elektronické informační zdroje pro výuku a vědu (Krzysztof Murawski) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nové možnosti ve světě elektronických informačních zdrojů 5.005 x 0
Univerzita Karlova zpřístupnila první českou virtuální sbírku glóbů 2014, ročník 18, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 5.584 x 0
Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 11.828 x 0

Stránky