Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Knihovnický happening 2010 2010, ročník 14, číslo 11 Týden knihoven 5.786 x 0
Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust (Roddy MacLeod) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací II. 3.673 x 0
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.434 x 0
Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.652 x 0
Konference KOKON 2019 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 1.551 x 0
Srpen na Vysočině 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 6.014 x 0
Stránky, které mohou přijít vhod 1999, ročník 3, číslo 3 Z Ikarových záložek 5.118 x 0
Konference Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 14.306 x 0
18. knižní salon v Ženevě 2004, ročník 8, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.605 x 0
Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy (Lenka Němečková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 5.396 x 0
Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.506 x 0
Výstava o sesuvech na Machu Picchu – příklad spolupráce knihovny a vědců 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 13.282 x 0
I popelnice má mít svůj jednoznačný identifikátor 2005, ročník 9, číslo 13 Ze zákulisí 7.128 x 0
Opavský Hyde Park informačních profesionálů 2017, ročník 21, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 3.099 x 0
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.513 x 0
Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 7.771 x 0
Katalog skladovaných knih 1998 je na světě 1998, ročník 2, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.139 x 0
Upozornění společnosti Google Inc. - čtěte pozorně! 2006, ročník 10, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 4.650 x 0
Akademické informační portály (Kerstin Zimmermann) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.540 x 0
Zahájení konference (Igor Čermák) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Zahájení konference 5.747 x 0

Stránky

registration login password