Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
BMI a Malá jarní soutěž 2005, ročník 9, číslo 3 Editorial 6.300 x 0
Vzpomínka na Blanku Sedláčkovou 2015, ročník 19, číslo 9 Personália 2.745 x 0
TEZAURUS knihovny AV ČR AUTORITY 1999, ročník 3, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 5.570 x 0
Vybrané problémy managementu informací a znalostí ve velkém hutním podniku (Miluše Fukalová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Management informací a znalostí ve firmě 5.446 x 0
Služeb REIS před referendem o vstupu ČR do EU nejčastěji využívali studenti a senioři 2003, ročník 7, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.916 x 0
Letní soutěž časopisu Ikaros „Pouští a pralesem českými stopami“ 2009, ročník 13, číslo 7 Editorial 11.550 x 0
Databáze elektronických seriálů 2002, ročník 6, číslo 3 Elektronické seriály 7.145 x 0
Učené hádání podruhé - diskuse o perspektivách knihovnického vzdělávání 2004, ročník 8, číslo 10 Odborné vzdělávání 8.844 x 0
Budování a správa fondu s využitím nových technologií 2010, ročník 14, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.217 x 0
Telefonní tarify rostou, ale volat lze i za babku 1998, ročník 2, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 8.407 x 0
Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti? (Debbi Boden) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Zahájení konference 5.809 x 0
Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) a příležitosti vzdělávacích center v ČR (Pavel Komárek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání 4.876 x 0
Internetové specifikace RFC, jejich repozitáře a funkce v systému standardizace internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 9.543 x 0
FAQ aneb nad dopisy díváků (Jakub Petřík) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky II. 3.250 x 0
Modelom riadený vývoj informačných systémov 2019, ročník 23, číslo 3 Výzkumná činnost 2.835 x 0
Do knihovny za časopisy? 2000, ročník 4, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.853 x 0
ebrary - získejte další zkušenosti s elektronickými knihami (Romy Beard) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 5.528 x 0
Projekt "Kde končí svět 2002" 2002, ročník 6, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 3.974 x 0
Informujte v Ikarovi o svých BMI akcích 2002, ročník 6, číslo 2 Editorial 4.636 x 0
Ceny INFORUM 2004 bez překvapení 2004, ročník 8, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.808 x 0

Stránky

registration login password