Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Z naší schránky 1997, ročník 1, číslo 3 Z redakční pošty 4.987 x 0
Souborné katalogy ve Švýcarsku a Rakousku 2004, ročník 8, číslo 4 Zahraniční souborné katalogy 5.513 x 0
Co vyšlo... v květnu 1999 1999, ročník 3, číslo 6 Ikaros doporučuje 8.313 x 0
Prázdninový úvodník 2014, ročník 18, číslo 7 Editorial 3.470 x 0
Exkurze Pobočky ČIS při Národním archivu do francouzských a německých archivů 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.210 x 0
Vánoční koledy knihovnické 2001, ročník 5, číslo 13 Chvilka knihovnické poezie 5.966 x 0
Zavináč v bezbarvém nálevu bez chuti 1999, ročník 3, číslo 2 Recenze 4.216 x 0
Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů (Radovan Kačín, Václav Šubrta) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 4.652 x 0
Helsinská univerzitní knihovna přívětivá vůči každému 2000, ročník 4, číslo 9 Knihovny v Síti 7.016 x 0
Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 12.044 x 0
EMTECH & TECHFILM 2007 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.368 x 0
Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 4.144 x 0
V mokřině se troskám nedařilo špatně 1997, ročník 1, číslo 4 Svět mimo internet 6.512 x 0
Pilným fotografům neuniknete 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 4.526 x 0
Čtěte! 2010, ročník 14, číslo 3 Editorial 5.979 x 0
Exkurze do Národní knihovny Irska a knihovny Trinity College v Dublinu 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.687 x 0
Přístup a zpřístupnění 2001, ročník 5, číslo 5 Digitalizace a digitální knihovny 4.901 x 0
Knižní hřbitov – to tu ještě nebylo! 2009, ročník 13, číslo 13 Odhalení 7.122 x 0
Letní čítárna Knihovny Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 5.452 x 0
Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.837 x 0

Stránky

registration login password