Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Stránky, které stojí za přečtení 1999, ročník 3, číslo 9 Ikaros doporučuje 3.966 x 0
Hybridní knihovna a virtuální kultura 2001, ročník 5, číslo 6 Digitalizace a digitální knihovny 7.458 x 0
Knižní hřbitov – to tu ještě nebylo! 2009, ročník 13, číslo 13 Odhalení 7.707 x 0
Spuštění nového rozhraní pro vyhledávání vědeckých informací - WorldWideScience.org 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 6.929 x 0
Vyhledávání s Atomz.com efektivnější 2000, ročník 4, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 4.292 x 0
Představení nové verze SFX - link server SFX verze 3 (Jiří Pavlík) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 7.147 x 0
Křišťálová Lupa 2015 2015, ročník 19, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.396 x 0
Rozvíjení čtenářství na konci století 1999, ročník 3, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.817 x 0
Celostátní seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2006 "Současná realita - budoucnost" 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.303 x 0
Medicína a informace v digitálním věku 2001, ročník 5, číslo 1 Medicína a informace 6.128 x 0
Obhájené diplomové práce na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK dne 29. září 2003 2003, ročník 7, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 8.662 x 0
American Library Association Annual Conference 2009 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.914 x 0
Zpracování elektronických seriálů 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické seriály 5.593 x 0
Ikaros 2015 2015, ročník 19, číslo 1 Editorial 2.938 x 0
Internet jako prostředek public relations veřejných knihoven 1999, ročník 3, číslo 1 Elektronické publikování 9.193 x 0
Prosincové zamyšlení 2010, ročník 14, číslo 12 Editorial 4.130 x 0
Možnosti elektronické správy firemních dokumentů 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 8.060 x 0
Práce v (knihovnické) dílně 2000, ročník 4, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.009 x 0
Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví ( 4.433 x 0
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 12.222 x 0

Stránky

registration login password