Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Velmi osobní recenze knihy Osobní knihovna Karla Čapka 2012, ročník 16, číslo 6 Recenze 6.409 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 13.363 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.402 x 0
Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.635 x 0
Bilance programu digitalizace v Národní knihovně na CD-ROM 1998, ročník 2, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 6.402 x 0
Zpráva z konference CASLIN 2010 2010, ročník 14, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.519 x 0
Sekce veřejných knihoven SKIP již po sedmé uspořádal Knihovnickou dílnu 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.569 x 0
Falešní prorokové a soumrak knihy 2008, ročník 12, číslo 4 Editorial 5.262 x 0
Světový summit o informační společnosti v Tunisku 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 5.851 x 0
Noc s Andersenem 2009 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 8.101 x 0
Information services marketing case: small and medium ICT-enterprises in south-west Finland (Eeva Liisa Eskola) 2007, ročník 11, číslo 1/2 Marketing in the Electronic Environment 4.519 x 0
Nová generace CABI Compendia (Krassimira Anguelova) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Využití elektronických informačních zdrojů ve vzdělávání 4.768 x 0
Dibrary: Korejská národní digitální knihovna 2014, ročník 18, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 3.990 x 0
Internetová knihkupectví 2001, ročník 5, číslo 12 Knižní trh a Internet 13.106 x 0
Správný knihovník nedovolí 2007, ročník 11, číslo 13 Ze zákulisí 5.223 x 0
Příjemná procházka regionální bibliografií 1997, ročník 1, číslo 6 Recenze 4.646 x 0
Představení nové sociální sítě Google Plus 2011, ročník 15, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 8.740 x 0
Ikaros 2017 2017, ročník 21, číslo 1 Editorial 3.707 x 0
V litvínovské knihovně II. 2005, ročník 9, číslo 10 Nad webovými stránkami knihoven 4.632 x 0
Diplomové práce obhájené na ÚISK FF UK 21. května 2001 2001, ročník 5, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.216 x 0

Stránky

registration login password