Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Konference ETD 2003 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.362 x 3
Komunikační sítě a nové technologie v rozvojovém světě 2012, ročník 16, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 6.700 x 3
Seznamte se s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické 2009, ročník 13, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.861 x 3
Chemie 2004, ročník 8, číslo 4 Oborové webové stránky 10.124 x 3
Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů (Jiří Jelínek) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 4.028 x 3
Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné? 1998, ročník 2, číslo 7 Informační politika 18.255 x 3
Facebook versus webová stránka (Filip Vojtášek) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 4.783 x 3
V liberecké knihovně 2006, ročník 10, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 7.839 x 3
Otevření nové budovy Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2009, ročník 13, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.705 x 3
Ikaros příští rok poprvé udělí Cenu Ladislava Jana Živného 2006, ročník 10, číslo 13 Ze společnosti 5.597 x 3
Bez vyhledávacího pole (Pavel Kocourek) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Přístup k EIZ a jejich využívání v elektronickém vzdělávání 6.925 x 3
Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Profesionální metody vyhledávání na volném a placeném Internetu 5.484 x 3
Nejúčinnější hardwarový firewall na světě 2008, ročník 12, číslo 13 Výzkumná činnost 10.622 x 3
Knihovníci na výletě 2009, ročník 13, číslo 11 Týden knihoven 7.361 x 3
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 14.350 x 3
Poselství kluků z ghetta Terezín pokračuje na internetu 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.001 x 3
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.369 x 3
Knižní veletrh v Bruselu 2017 2017, ročník 21, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 1.777 x 3
Noc s Andersenem aneb Výprava do České Lípy 2007, ročník 11, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 7.905 x 3
Mezinárodní konference o information a learning commons a posílení jejich role v odborném vzdělávání a učení 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.169 x 3

Stránky