Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 19.054 x 35
The Gaze and CU-SeeMe 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 13.368 x 19
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 22.884 x 17
V bruntálské knihovně 2005, ročník 9, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 8.200 x 17
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 23.177 x 15
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 25.226 x 15
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 50.012 x 14
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 20.804 x 14
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 17.137 x 14
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 37.363 x 13
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 346.576 x 13
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 21.901 x 13
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 9.362 x 13
Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?) 2007, ročník 11, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 7.635 x 12
Český národní korpus 1999, ročník 3, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 29.999 x 12
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 16.281 x 12
Teorie a praxe digitalizace - aneb vyvarování se současným nešvarům do budoucna 2018, ročník 22, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.694 x 12
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 20.461 x 12
Vyhľadávacia stratégia v internete – seminár Centra vedecko-technických informácií SR 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 9.308 x 11
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 19.044 x 11

Stránky

registration login password