Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Michael Fenichel nejen o online poradenství a vztahu internetu a psychologie 2009, ročník 13, číslo 12 Rozhovor 74.838 x 396
Knihovny a akce „Březen - měsíc Internetu" 1999, ročník 3, číslo 4 Knihovny v Síti 5.940 x 31
Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe 2008, ročník 12, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 25.124 x 27
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 38.247 x 26
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 41.060 x 24
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 15.650 x 23
Elektronická Pedagogická knihovna (e-PK) – nová služba pro oblast pedagogiky a škoství (Ludmila Čumplová, Zuzana Švastová) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Elektronické doručování dokumentů - současné trendy 5.882 x 22
Knihovnické vtipy 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 12.718 x 22
Klementýnum - Dementýnum 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Ze života knihoven 10.653 x 21
Nové pracovní pozice pro knihovníky 2016, ročník 20, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 10.660 x 20
Z redakční pošty 2016, ročník 20, číslo 13 Z redakční pošty 10.428 x 20
Knihovny a „I“ - seminář o problematice informačních center v knihovnách 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.377 x 20
Křížovky, krávy a skloňování vajec 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 10.612 x 19
[Schovaný, tajný a nenápadný] Silvestr 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Editorial 10.376 x 19
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 18.236 x 18
Tip na dárek: akční figurka knihovnice! 2016, ročník 20, číslo 13 Oborová inzerce 10.537 x 18
Specifika švédského knihovnictví: veřejné knihovnické a informační služby pro menšiny a migranty - 1. část 2019, ročník 23, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 622 x 17
Češi jako čtenáři v roce 2018 2019, ročník 23, číslo 1 Výzkumná činnost 629 x 15
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 19.181 x 15
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 11.810 x 15

Stránky

registration login password