Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Vize sémantických procesů - aktuální trendy (Nerute Kligiene) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Prezentace kulturního dědictví: integrace - agregace - kontextualizace 3.582 x 0
Aprílové přemítání 2010, ročník 14, číslo 4 Editorial 4.927 x 0
Státní technická knihovna v letech 1990-1997 2008, ročník 12, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 5.279 x 0
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.582 x 0
Týden knihoven v masmédiích 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.031 x 0
Výroční konference IFLA 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.822 x 0
Book On Demand 2004, ročník 8, číslo 2 Elektronické publikování 9.279 x 0
Světový informační průmysl v přehledu a detailu 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 10.185 x 0
Publikačné správanie vo vede – modelovanie podĺa oblastí výskumu 2012, ročník 16, číslo 11 Výzkumná činnost 4.457 x 0
Ikaros se rozrostl o malého Vojtáška 2003, ročník 7, číslo 9 Z knihovnických salónů 6.263 x 0
S Terrym Pratchettem o Alzheimerově chorobě, životě a důstojnosti 2015, ročník 19, číslo 11 Informační přesahy 2.550 x 0
Zájem/nezájem knihovníků o vzdělávání pod programem VISK 2001, ročník 5, číslo 2 Odborné vzdělávání 4.236 x 0
Z Ikarova zápisníku 2004, ročník 8, číslo 13 Výzkumná činnost 4.534 x 0
Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje? (Vilém Sklenák) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 5.048 x 0
Knihovna Českého helsinského výboru zpřístupňuje dokumenty o lidských právech 1998, ročník 2, číslo 7 Knihovny v Síti 5.224 x 0
Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 3.986 x 0
Informační zdroje v oblasti obchodu a ekonomie II. 1998, ročník 2, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 5.482 x 0
Zahraniční odborné akce v srpnu 2004 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.257 x 0
Naskenovaná těla v kyberprostoru 1998, ročník 2, číslo 3 Kyberfeministické okénko 5.340 x 0
Vývoj knihoven a výstavba ústřední knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 7.047 x 0

Stránky

registration login password