Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 16.442 x 1
Codex Gigas – Ďáblova bible 2007, ročník 11, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.412 x 2
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.410 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 16.401 x 2
Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 16.340 x 0
Cloudové služby: data i počítače v oblacích 2012, ročník 16, číslo 9 Internet & Informační společnost 16.286 x 3
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.253 x 0
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.237 x 2
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.211 x 1
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 16.211 x 3
Trendy v rozvoji informačních služeb 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 16.188 x 0
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 16.157 x 4
CEJSH = Central European Journal of Social Sciences and Humanities 2008, ročník 12, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 16.114 x 2
Univerzální digitální knihovna: první milion knih ve fondu 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 16.109 x 0
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 16.046 x 1
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 16.030 x 2
Dorazil mobbing i do českých knihoven? 2002, ročník 6, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.027 x 0
Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky 2000, ročník 4, číslo 4 Kyberfeministické okénko 15.988 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.799 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.767 x 0

Stránky

registration login password