Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
O knize Úvod do eGovernmentu 2007, ročník 11, číslo 11 Recenze 17.485 x 1
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 17.455 x 0
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 17.433 x 0
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 17.387 x 0
Rešeršujeme pohodlne a bez problémov 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 17.379 x 0
Zápis z Konferenc-party ve virtuální Regionální knihovně Karviná 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 17.377 x 0
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 17.207 x 0
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 17.183 x 1
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 17.145 x 1
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 17.138 x 1
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 17.087 x 2
Kartografie a geoinformatika 2000, ročník 4, číslo 1 Recenze 17.056 x 1
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 17.055 x 1
Informační systémy podniků - stav a trendy na českém trhu 2001, ročník 5, číslo 8 Ekonomika v informační společnosti 17.041 x 2
Programy nejen pro seniory 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 17.028 x 0
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 17.018 x 0
Vybrané aplikace metadatového formátu Dublin Core 2008, ročník 12, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 16.959 x 0
Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 16.883 x 0
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 16.867 x 1
Trendy v dostupnosti časopisů pro chemii (Aliaksandr Rahoisha) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Open Access - nová cesta pro zpřístupňování vědeckých informací? 16.850 x 0

Stránky