Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Jak zacházíme s odkazem pánů z Rožmberka 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 5.073 x 0
Nový autorský zákon 2001, ročník 5, číslo 2 Právo v informační společnosti 9.169 x 0
Spolupráce veřejných knihoven v Euroregia Egrensis 2002, ročník 6, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.822 x 0
Využití taxonomií při vyhledávání znalostí v tematických portálech (Marcin Roszkowski) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Efektivita informačních zdrojů a služeb 3.879 x 0
Názvy informačních společností 2015, ročník 19, číslo 13 Odhalení 2.387 x 0
Infomejdan 2012, ročník 16, číslo 5/2 Společenský program 5.490 x 0
Exkurze do Centra studijních a informačních služeb FF UK 2011, ročník 15, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.980 x 0
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 85.471 x 0
Průzkum TNS Factum: S počítačem neumí pracovat 44 procent lidí 2004, ročník 8, číslo 3 Informační gramotnost 5.567 x 0
30. setkání knihovníků muzeí a galerií 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 9.712 x 0
Exkurze do Knihovny a videotéky FAMU 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.278 x 0
Polytematický strukturovaný heslář a vyhledávání v ALEPHu 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 7.698 x 0
Infografiky všude kolem nás 2012, ročník 16, číslo 13 Informační průmysl 6.533 x 0
"Již 90 let s Vámi" aneb kulaté výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.860 x 0
Seminář CASLIN 2002 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 7.715 x 0
Elektronické knihy a znalostní portály pro akademické knihovny (Karsten Sydow) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nadstavbové nástroje pro správu, zpřístupnění a podporu využívání elektronických informačních zdrojů 4.267 x 0
Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 2.941 x 0
Hotline 1.2 – staronový zjev na internetové scéně 1997, ročník 1, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 5.794 x 0
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 6 Informační politika 7.569 x 0
StaréMapy.cz - zkušenosti z pilotního provozu 2013, ročník 17, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 4.275 x 0

Stránky