Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.793 x 1
Ján Čaplovič 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.612 x 0
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 20.539 x 1
Krajská knihovna Vysočiny – o co tu vlastně šlo? 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.520 x 1
Zpráva ze semináře CASLIN 2007 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 20.484 x 1
Bezpečnost dětí na internetu 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 20.433 x 3
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 20.129 x 1
Studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví: Vlastní názory a vyhlídky do budoucna 2001, ročník 5, číslo 5 Odborné vzdělávání 20.066 x 2
Velština, nejstarší jazyk v Británii, prožívá renesanci 1998, ročník 2, číslo 7 Svět mimo internet 19.860 x 1
Kulturní dědictví, digitalizace a sémantický web 2003, ročník 7, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 19.758 x 0
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 19.699 x 1
Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí 2012, ročník 16, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 19.604 x 1
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 19.429 x 0
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.392 x 1
Informace a pravda 2007, ročník 11, číslo 1 Informační věda 19.246 x 1
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 19.214 x 4
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 19.079 x 2
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 19.074 x 0
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 19.048 x 4
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.959 x 0

Stránky

registration login password