Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 34.596 x 0
Digitální knihovna a automatizované zpracování dotazů aneb Týden knihoven ve Vědecké knihovně v Olomouci 2002, ročník 6, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 34.725 x 0
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 35.398 x 0
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 36.672 x 3
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 37.330 x 4
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 37.377 x 5
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 37.448 x 11
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 39.319 x 12
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 40.463 x 4
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 41.454 x 4
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 44.073 x 2
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 46.050 x 3
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 46.233 x 3
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 49.892 x 5
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 50.072 x 15
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 54.223 x 3
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.276 x 4
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 54.990 x 2
Když se řekne YouTube... 2011, ročník 15, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 71.930 x 12
Tamagotchi: zvířátko, které lze restartovat 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 85.481 x 5

Stránky

registration login password