Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zůstane po webovém prohlížeči Netscape jen vzpomínka? 2001, ročník 5, číslo 5 Elektronické publikování 6.099 x 0
Zveřejnění kartotéky osobností - publicistů 2012, ročník 16, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.022 x 0
Zvířata a lidé pod dohledem webových kamer 2000, ročník 4, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.540 x 0
Zvláštní a podpůrné zdroje průmyslově-právních informací 2014, ročník 18, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 5.953 x 0
Zvukové knihovny v roce 2010 2010, ročník 14, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 5.094 x 1
Zvukové knihy v roce 2014 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.158 x 0
[Autorské(?)] (p/P)rávo na [kopii(?)] pro tvořivost 2013, ročník 17, číslo 1 Právo v informační společnosti 5.257 x 0
[CPK1] Potřeby návštěvníků a uživatelů knihoven ve vztahu k Centrálnímu portálu knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.402 x 0
[CPK2] Centrální portál knihoven – průzkum potřeb knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 4.184 x 0
[CPK3] V čem se shoduje a odlišuje pohled knihoven a uživatelů na Centrální portál knihoven 2014, ročník 18, číslo 1 Výzkumná činnost 3.238 x 0
[Schovaný, tajný a nenápadný] Silvestr 2016 2016, ročník 20, číslo 13 Editorial 17.837 x 5
»Celá tato soutěž je zcela na hovno« 2004, ročník 8, číslo 13 Z redakční pošty 10.223 x 1
»Dobrý den, já jsem Kniha« – příspěvek k oborové onomatoterminologii 2009, ročník 13, číslo 13 Pokroky v oborové terminologii 10.030 x 0
»Je to vražda, smazala« – ritualizované mordy ve virtuálním prostoru 2008, ročník 12, číslo 13 Ze společnosti 7.736 x 0
»Jste preventivně zadržen!« - Městská policie Brno pořídila technologie poprvé představené ve filmu Minority Report 2008, ročník 12, číslo 13 Odhalení 9.105 x 0
»Mohli byste mi poslat alespoň jeden výtisk Vašeho e-časopisu?« 2005, ročník 9, číslo 13 Z redakční pošty 10.102 x 0
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 14.923 x 0
»Strava. Byl bych snesl více« 2004, ročník 8, číslo 13 Knihovnické archivy 8.740 x 0
„Just-in-case“ versus „just-in-time“ aneb Vyřešily to peníze... 1997, ročník 1, číslo 7 Elektronické publikování 15.807 x 0
„Projekt B“ konečně odhalen! 2006, ročník 10, číslo 13 Odhalení 10.629 x 1

Stránky