Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu 2012, ročník 16, číslo 2 Internet & Informační společnost 10.004 x 0
Exkurze do Knihovny Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze 2013, ročník 17, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.801 x 0
Odhalování tematických sociálních sítí s pomocí WWW (Jiří Jelínek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 3.689 x 0
Digitální novinky z Krajské knihovny Františka Bartoše 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 9.872 x 0
Další pátrání a Dějiny věčnosti 2012, ročník 16, číslo 4 Recenze 4.798 x 0
Informační chování a kvantitativní analýza jako základní postupy k dosažení důvěryhodných vědeckých informací (Milan Špála) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Metody hodnocení výsledků vědy a zpřístupňování informací 3.939 x 0
Informační podpora geografie 2009, ročník 13, číslo 11 Recenze 9.393 x 0
Zpráva z konference IKI 2011 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 8.784 x 0
Národní technická knihovna má na výšku 21 metrů, na české zákony a partikulární zájmy je však zatím krátká 2009, ročník 13, číslo 5 Editorial 7.617 x 0
Prezentace posterů (různí autoři) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Posterová sekce 3.370 x 0
Vernisáž výstavy 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 2.809 x 0
Styl a věrohodnost vědeckých prací v závislosti na rozvoji inf. a komunikačních technologií v posledním půlstoletí (Milan Špála) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 2.370 x 0
Svět knihy 2019 2019, ročník 23, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 1.909 x 0
Ontológie v pamäťových inštitúciách. Vízia alebo realita (Nadežda Andrejčíková) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Obsah na míru 4.741 x 0
Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj 2011, ročník 15, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 9.836 x 0
CASLIN'99 1999, ročník 3, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.530 x 0
Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově dostal novou tvář 2012, ročník 16, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.647 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.221 x 0
Informačná podpora výskumu a vývoja na Slovensku (Ján Turňa) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací 4.332 x 0
Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu (Iva Prochásková) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Nástroje a cesty k evaluaci výsledků výzkumu a vývoje 5.535 x 0

Stránky

registration login password