Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 3.740 x 3
Zjišťování rizikových faktorů v muzeích, knihovnách a památkových objektech 2003, ročník 7, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.131 x 1
Zkušenosti Okresní knihovny v Táboře s Internetem 1998, ročník 2, číslo 4 Knihovny v Síti 4.779 x 0
Zkušenosti s tvorbou e-learningových výukových materiálů (Olga Tomoszková, Milena Menzlová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 6.547 x 0
Zkušenosti účastníků projektu Benchmarking knihoven 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.097 x 0
Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 5.293 x 1
Zlikvidujte vaši starou! 1998, ročník 2, číslo 9 Kyberfeministické okénko 6.143 x 0
Změna autorského zákona v Německu 2003, ročník 7, číslo 11 Informační politika 8.332 x 0
Změna vnímání funkce podnikového informačního střediska (Pavel Kocourek) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Přínos informačního střediska ve firemním prostředí 3.642 x 0
Změny a novinky od Seznamu po Google 2013, ročník 17, číslo 11 Editorial 2.305 x 0
Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT (David Ball) 2008, ročník 12, číslo 5/2 E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích 4.040 x 0
Znalostní a referenční báze informačního analytika (Jan Žbirka) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.496 x 0
Znalostní technologie - teorie vs. praxe (Vilém Sklenák) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Řízení informací a možnosti využití EIZ ve firmách 5.447 x 0
Znalostní vyhledávání v katalozích Knihovny Akademie věd 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 5.761 x 0
Znamení tří: výroční propagační kampaň Městské knihovny v Praze sází na magickou číslici 111 2002, ročník 6, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.883 x 0
Znáte Evropské Netd@ys? 1998, ročník 2, číslo 5 Odborné vzdělávání 4.385 x 0
Zneužití informací, hacking a Internet 1998, ročník 2, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 12.579 x 0
Zo života VPTAURKVSR 2004, ročník 8, číslo 13 Ze zákulisí 4.729 x 1
Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 5.377 x 0
Zoosemiotika Thomasa A. Sebeoka 2013, ročník 17, číslo 7 Informační věda 8.383 x 0

Stránky

registration login password