Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Šikovné pokrytí na málo místech 1997, ročník 1, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.814 x 0
Vláda navrhuje přidělit na VISK 20 miliónů korun 2002, ročník 6, číslo 11 Informační politika 4.296 x 0
Nájdime knižnice 2010, ročník 14, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 5.942 x 0
Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, ročník 17, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 2.760 x 0
Internet pro nezaměstnané 1999, ročník 3, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 6.038 x 0
První ročník festivalu Humbook 2016, ročník 20, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 1.293 x 0
Katalog Mozartových skladeb v Městské knihovně v Praze 2007, ročník 11, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.907 x 0
Lze uspořádat znalosti s technickými a pravopisnými chybami? 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 10.231 x 0
Vytváření institucionálního repozitáře literatury pro biomedicínu publikované italskými výzkumníky (Elisabetta Poltronieriová) 2006, ročník 10, číslo 5/2 E-learning a nové informační technologie v lékařských knihovnách 3.468 x 0
Workshop mnoho konkrétního z realizace projektu NEDLIB nepřinesl 2001, ročník 5, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 9.237 x 0
Sv. Gothard se stal svědkem slibu, Slamník místem jeho zpečetění 2008, ročník 12, číslo 8 Editorial 7.768 x 0
40. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN a 20. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISMN 2012, ročník 16, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.550 x 0
Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 11.910 x 0
Seminár Portál: Brána k širokej škále služieb a informácií 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 5.549 x 0
Vydavatel elektronického časopisu se musí vymanit ze skořápky tradičního publikování 1999, ročník 3, číslo 1 Editorial 4.276 x 0
Komplexní agenturní informace o EU (Přemysl Cenkl) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.057 x 0
V Knihovně města Plzně 2006, ročník 10, číslo 5 Nad webovými stránkami knihoven 5.860 x 0
Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze (M. Näkel) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 4.954 x 0
Ikaros čekají zásadní změny 2000, ročník 4, číslo 10 Editorial 4.421 x 0
Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat 2.778 x 0

Stránky