Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Workshop on bibliometry, informetry and scientometry aneb česko-slovinská spolupráce 2011, ročník 15, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 4.226 x 0
Stěhovací služba Balík 1999, ročník 3, číslo 12 Oborová inzerce 5.991 x 0
Ideální knihovna 2009, ročník 13, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.789 x 0
Elektronické námluvy 1998, ročník 2, číslo 7 Kyberfeministické okénko 5.263 x 0
Kamarádka knihovna 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 7.045 x 0
Databáze klasické hudby Naxos Music Library v Knihovně města Hradce Králové 2010, ročník 14, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.293 x 0
Zaostřeno na nové informační profesionály (IFLAcamp a Library Creative Laboratory) 2013, ročník 17, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 4.515 x 0
Nevěcný komentář k návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách 2000, ročník 4, číslo 7 Informační politika 4.847 x 0
Vyhledávej, nebo se ztratíš, aneb jak důležité budou kvalifikované rešerše 2007, ročník 11, číslo 10 Digitalizace a digitální knihovny 7.040 x 0
Nové techniky a technologie vyhledávání (Karen Blakeman) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Vyhledávací strategie a virtual reference desk 4.808 x 0
Závěrečné slovo (Vladimír Karen) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Zakončení konference 3.888 x 0
Komunitní konference KOKON 2016 2016, ročník 20, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 2.584 x 0
Co je to, když se řekne… Kariérová knihovna 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 9.674 x 0
Online – lepší a levnější? 2003, ročník 7, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 5.571 x 0
Automatizace knihovnických procesů podeváté 2003, ročník 7, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.701 x 0
Budování sbírek pro zrakově postižené z pohledu legislativy 2009, ročník 13, číslo 12 Elektronické publikování 6.849 x 0
Únorové internety 2013, ročník 17, číslo 2 Editorial 3.485 x 0
Najdeme papír pro elektronický podpis? 2000, ročník 4, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 5.613 x 0
Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 8.910 x 0
Na financování VISK uvolněno 50 miliónů 2002, ročník 6, číslo 1 Informační politika 5.356 x 0

Stránky