Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Univerzity bez kampusu a bez semestrů 1997, ročník 1, číslo 5 Elektronické publikování 6.207 x 0
Alexandrijská knihovna slavnostně otevřena 2002, ročník 6, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 10.583 x 0
V bruntálské knihovně 2005, ročník 9, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 8.008 x 0
DPH a knižní trh 2011, ročník 15, číslo 7 Informační přesahy 7.278 x 0
Ze života hudebních knihoven 2008, ročník 12, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 5.657 x 0
Současná zraková komunikace a vizuální gramotnost 2004, ročník 8, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.027 x 0
Klementýnum-Dementýnum IX. 2009, ročník 13, číslo 13 Ze života knihoven 7.543 x 0
Srpen na Vysočině 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 5.607 x 0
S Richardem Sapon-Whitem nejenom o katalogizační praxi amerických univerzitních knihoven 2005, ročník 9, číslo 5 Rozhovor 6.353 x 0
Proč bychom se neučili 2009, ročník 13, číslo 9 Editorial 4.794 x 0
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 54.069 x 0
Polytematický strukturovaný heslář 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 11.522 x 0
Akademické informační portály (Kerstin Zimmermann) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Přechod od klasických k el. médiím: možnosti koexistence a hranice využívání 4.086 x 0
Svět knihy 2006 se blíží 2006, ročník 10, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 4.442 x 0
S lízingem na to nemáme 2000, ročník 4, číslo 5 Kyberfeministické okénko 5.129 x 0
E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace (Vladimír Karen) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa 5.539 x 0
Bettmannova sbírka fotografií jako součást archivu Corbis 2004, ročník 8, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 8.824 x 0
Digitalizace, transkripce a edice 2002, ročník 6, číslo 5 Digitalizace a digitální knihovny 5.796 x 0
Důvody svého odvolání považuji za neopodstatněné, říká Vojtěch Balík 2004, ročník 8, číslo 7 Rozhovor 8.684 x 0
Muzejní noc v Knihovně města Ostravy 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 3.605 x 0

Stránky