Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 2000, ročník 4, číslo 10 Elektronické publikování 24.463 x 0
Obsahová analýza jako nástroj výzkumu mediálního sdělení recenze 1998, ročník 2, číslo 5 Recenze 24.030 x 1
Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2006, ročník 10, číslo 9 Informační věda 23.902 x 2
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 23.707 x 1
Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí 2008, ročník 12, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 23.582 x 0
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 23.282 x 2
Informačná architektúra 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 23.271 x 1
Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace 2005, ročník 9, číslo 9 Informační věda 23.267 x 1
Geocaching – turistika, hra a dobrodružství s GPS 2012, ročník 16, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 22.951 x 2
Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010 2010, ročník 14, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 22.517 x 1
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 22.135 x 0
Česká televize digitalizuje archiv 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 21.931 x 0
Citační software 2004, ročník 8, číslo 11 Vyhledávání informací na internetu 21.904 x 0
Elektronické časopisy a systém ISSN 1998, ročník 2, číslo 3 Elektronické publikování 21.882 x 0
Archiv celosvětového webu zpřístupněn 2001, ročník 5, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 21.353 x 0
Měsíce mlčení, měsíce únavy 2009, ročník 13, číslo 12 Recenze 21.076 x 0
O knihách a počítačích 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 20.993 x 0
Jiří Mahen 2005, ročník 9, číslo 12 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 20.853 x 0
Internetová jazyková příručka 2008, ročník 12, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.697 x 0
Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 20.667 x 0

Stránky

registration login password