Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2007

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2007

0 comments

V roce 2007 se hostitelem jedenáctého setkání moravských, slovenských a českých bibliografů stal Národní ústav lidové kultury ve Strážnici. Kolokvium se konalo v rámci Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti pod záštitou ministerstva kultury ČR ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2007. Pořadateli byly Sdružení knihovem ČR, Národní ústav lidové kultury ve Strážnici a Slovenská národná knižnica.

Kolokvium v příjemném prostředí města Strážnice a v prostorách strážnického zámku bylo zahájeno v neděli 30. 9. exkurzí do prostor blízkého Slovanského hradiště v Mikulčicích, kde se nalézá symbolicky i památník slovanského písemnictví.

Kolokvium zahájili PhDr. Jan Krist, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, který pohovořil také o historii a současnosti hostitelské instituce, a Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. za Sdružení knihoven ČR.

Téma letošního setkání, kterým byla etnografie a lidová kultura v bibliografii, zahájila Mgr. Soňa Šváčová ze Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici příspěvkem Periodická tlač a etnografia v 21. storočí, který mapoval současná slovenská periodika v oboru.

Na její příspěvek navázal Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. referátem o dnešních možnostech využití časopisů 19. století jako zdroje materiálu pro (nejen) národopisné bádání (Časopisy 19. století zdrojem národopisu).

PhDr. Václava Horčáková z Historického ústavu AV ČR mluvila o omezeném zastoupení národopisu v Bibliografii české historie za léta 1904-1941 , která vycházela jako příloha Českého časopisu historické a vztazích k bibliografii Čeňka Zíbrta, vycházející v časopise Český lid. Mgr. Iva Bydžovská (Strašilová) přednesla příspěvek o národní retrospektivní bibliografií kramářských tisků v Knihovně Národního muzea.

Bibliografickou činnost Národního ústavu lidové kultury představil Mgr. Jan Blahůšek, který také přiblížil způsob výběru materiálu, řazení a rejstříkování. Přiblížil také související projekt elektronické knihovny, přístupné na internetových stránkách ústavu (Elektronická knihovna: http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132).

Mgr. Martin Šimsa završil první tematickou část kolokvia příspěvkem Zvykoslovná komise NKKB a její bibliografické práce.

Další část byla věnována osobnostem české, moravské a slovenské bibliografie. Ing. Jan Kaňka a Mgr. Pavla Gajdošíková z Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně představili projekt on-line bibliografie tohoto zlínského rodáka, filologa a etnografa (přístupný na http://www.kfbz/bartos). PhDr. Alena Hrazdilová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě mluvila o osobnosti hlučínsek rodačky a spisovatelky Ludmily Hořké (vl. jm. Marie Šindelářové) a významu jejích beletristických děl pro studium kulturních a sociálních reálií Hlučínska.

Další osobnost české etnografie, sochařku, etnografku a folkloristku Zorku Soukupovou, která působila v Českých Budějovcích, představila PhDr. Květa Cempírková, ředitelka Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Pondělní program byl završen komentovanou prohlídkou Muzea vesnice jihozápadní Moravy.

Úterní program zahájila PhDr. Anna Kucianová ze Slovenské národné knižnice v Matine pojednáním o etnografické práci Karla Plicky, PhDr. Marie Nádvorníková, Csc. z Vědecké knihovny v Olomouci přednesla příspěvek o nepřehlédnutelné osobnosti etnografa, historika a bibliografa, ředitele Knihovny Národního muzea, Čeňka Zíbrta.

Mgr. Ľubica Poklembová a Mgr Valéria Farah ze Štátnej vedeckej knihovny v Košiciach šly ve svém obsáhlém příspěvku Po stopách českých a moravských umelcov – etnografov a romistov na východnom Slovensku.

Středočeská muzea v přírodě a jejich ohlas v literatuře zmapovala PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová ze Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Bc. Katarína Benciová z Malokarpatskej knižnice v Pezinku pojednala o stopách novokřtěnecké skupiny habánů v lidové kultuře Moravy a Slovenska.

Ing. Jiří Míka ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně přispěl široce pojatou prezentací Mizející stopa kladenského dělníka v české literatuře.

Příspěvek Krakonoš v literatuře Bc. Ivany Novotné srovnával obraz „ducha Krkonoš“ v literatuře české, německé a polské od šestnáctého století do současnosti.

Príbehy pre budúcnosť Ľudová slovesnosť v Košickom kraji) PhDr. Jany Amrichové z Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach naopak představila projekt sběru a moderního literárního zpracování lidových kulturních tradic a příběhů Literární společnosti Pravé orechové (přístupný na internetových stránkách společnosti).

Na závěr zazněl příspěvek Folklórne tradície pod Poľanou Mgr. Eleny Matiskové z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra ve Zvolene.

Plánované příspěvky Fenomén drotárstva v dielach slovenských a českách autorov Bc. Boženy Soboľové z Žilinskej knižnice a Medzinárodný filmový festival ETNOFILM Čadca a etnografický režisér Martin Slivka v regionálnej bibliografii Kysuckej knižnice v Čadci Scarlett Ďurné se objeví pouze v chystaném sborníku. V elektronické podobě budou příspěvky přístupné na internetových stránkách Slovenské národní knihovny.

Na závěr zbývá poděkovat všem zúčastněným především organizátorům setkání za příjemnou a přátelskou atmosféru, která více než naplnila i poslání Měsíce české a slovenské kulturní vzájemnosti.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BYDŽOVSKÁ, Iva. Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 11 [cit. 2024-04-18]. urn:nbn:cz:ik-12632. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12632

automaticky generované reklamy
registration login password