Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

IIIF workshop v Kodani - spolupráce na International Image Interoperability Framework

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

IIIF workshop v Kodani - spolupráce na International Image Interoperability Framework

0 comments
Autoři: 

V digitálních repositářích institucí jsou k dispozici stránky knih, manuskripta, staré tisky, mapy i další dokumenty. Pokrok v online publikovaní naskenovaných dokumentů v knihovnách přináší nová úskalí a volá po chybějící standardizaci. Softwarové nástroje různých výrobců, použité jak pro zpřístupnění (image servery a digitální repositáře) tak i pro vizualizaci dokumentů (online prohlížečky) jsou často vzájemně nekompatibilní a používají uzavřené, proprietární a zřídka oficiálně dokumentované protokoly pro komunikaci.

Tato situace velmi komplikuje či dokonce znemožňuje vývoj nové generace uživatelsky přívětivých online nástrojů usnadňující akademický výzkum v oblasti humanitních oborů.

Úlohy jako je vytváření a sdílení vlastních poznámek k digitálním objektům (annotation), přepis textu (transcription), citace nebo vytváření odkazu na související informační zdroje ať již pro celý digitální dokument, nebo stránky či zvoleny výsek obrazu jsou velmi obtížně - obzvláště pokud jsou digitální dokumenty zpřístupněny z různých systémů různých instituci.

Open sourcový web-based prohlížeč Mirador
Open sourcový web-based prohlížeč Mirador

Proto skupina několika významných univerzit, výzkumných institute a národních knihoven začala pracovat na definici IIIF protokolu (International Image Interoperability Framework). Cílem je zaručit interoperabilitu a tudíž technicky umožnit zpřístupnění obrazu hlavních světových obrazových repositářů pod jedním jasně definovaným standardem. To umožní tvorbu úplně nových moderních online nástrojů pro práci a kombinovaní digitálních objektu nové generaci výzkumníků.

Otevřené standardy jsou vytvářené v úzké spolupráci s experty v oblasti culture heritage, což zaručuje že instituce zpřístupňující digitální kopie jsou korektně citovány. Digitální dokumenty mohou být opatřeny vodotiskem a protokol integruje i omezeny přístup ke kopiím ve vysokém rozlišení a tím dává institucím prostor pro nové formy distribuce dokumentu, které vlastní.

Mezi spolupracující organizace patří Oxford University, British Library, Cornell University, Europeana, Harvard University, La Bibliothèque nationale de France, Nasjonalbiblioteket (National Library of Norway), National Library of Denmark, New Zealand, Poland, Serbia and Wales, Princeton University Library, Stanford University, Wellcome Trust, Yale University a další.

Díky inovativní práci se starými mapami a s image serverem IIPImage byla Moravská zemská knihovna přizvána ke spolupráci na návrhu IIIF standardu. Učastí na workshopu v Kodani jsme se aktivně zapojili a pomáháme formovat budoucnost celého sektoru GLAM (galerie, knihovny, archivy a muzea). 

Projekt Old Maps Online Projekt StaréMapy.cz Projekt StaréMapy.cz
Projekt Old Maps Online a český projekt StaréMapy.cz

Více o standardu IIIF se dočtete na http://iiif.io/.

Hodnocení: 
Průměr: 5 (1 hlasování)
PŘIDAL, Petr. IIIF workshop v Kodani - spolupráce na International Image Interoperability Framework. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 11 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-14287. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14287

automaticky generované reklamy