Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová)

0 comments
Autoři: 

Přednáška ze zdravotních důvodů neproběhla

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení nástrojů akademické knihovny v oblasti transferu poznatků (Kvetoslava Rešetová). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2020-10-28]. urn:nbn:cz:ik-13655. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13655

automaticky generované reklamy
registration login password