Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Parlamentní knihovny

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Parlamentní knihovny

0 comments
Anglicky
English title: 
The Parliamentary Library of the Czech Republic
English abstract: 
The Association of Library and Information Professionals (SKIP) visited the Parliamentary Library, which is the oldest part of the Czech Parliament administrative. It is open for on-site studying and also manages the digital repository which is utilized by ca. seventeen hundreds users every day. In this article, a brief history and function of the library is introduced.

Exkurze pražské organizace SKIPu do Parlamentní knihovny Parlamentu České republiky proběhla 17. února 2014. V knihovně nás vřele přivítal ředitel knihovny pan PhDr. Karel Sosna. Parlamentní knihovna je nejstarší součástí administrativy Parlamentu ČR (zal. 1858, před 155 lety) a odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a dalším institucím a uživatelům. Parlamentní knihovna je veřejnou knihovnou ve smyslu knihovního zákona a poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Externím uživatelům jsou služby poskytovány jen prezenčně a přístup do prostor knihovny je umožněn v souladu se směrnicemi pro zajišťování ochrany objektů Poslanecké sněmovny a Senátu.

Parlamentní knihovna Parlamentu České republiky Parlamentní knihovna Parlamentu České republiky
Knihovna sídlí v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na adrese Sněmovní 4, Praha 1, kde také poskytuje své služby. Depozitáře má disponované v  budově někdejšího Federálního shromáždění, ale v nejbližší době budou přestěhovány do ústředního depozitáře Národní knihovny ČR v Praze, Hostivaři.

Jádro fondu představují česká parlamentária a sbírky zákonů od 2. poloviny 19. století do současnosti a výběrově parlamentária a zákony zahraničních parlamentů. Historicky nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena ministrem kultury podle zákona o památkové péči za kulturní památku. Nejhodnotnějším exemplářem tohoto historického fondu a ojedinělým pramenem české právní historie je rukopisný soubor dobových právních knih z 15. století s názvem Práwa Saszká.

Ze služeb poskytovaných Parlamentních knihovnou bych zmínil asi dvě nejzajímavější. Jednou je služba průběžných rešerší, které pracovníci knihovny vytvářejí pro poslance a senátory na cca 80 různých témat a druhou službou je Digitální repozitář Parlamentní knihovny. Digitální repozitář obsahuje Společnou česko-slovenskou digitální parlamentní knihovnu od roku 1848 po současnost a digitální knihovnu České sněmy, která navazuje chronologicky sestupně na původní projekt Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna a obsahuje dokumenty od roku 1039 (Břetislavova dekreta) do roku 1847. Parlamentní knihovna je také zapojena do projektu Visegrad digital parlamentary library+.

Průvodcem během exkurze byl Dr. Sosna Sbírky zákonů
Průvodcem skupiny SKIP v Parlamentní knihovně byl pan ředitel Dr. Sosna (v kravatě).

A nyní ještě několik nezáživných knihovnických informací. Parlamentní knihovna je plně automatizovaná a používá systém ARL, dále UNIMARC, tezaurus Eurovoc a bibliografickými záznamy přispívá do Souborného katalogu ČR. V knihovně pracuje 16 knihovníků. Vloni, přes pád vlády a několik měsíců nefunkční Poslanecké sněmovny, navštívilo knihovnu na 3 tisíce čtenářů, kteří si vypůjčili téměř 11 tisíc knihovních dokumentů. Osobně, telefonicky, písemně či elektronicky poskytli informační specialisté knihovny zájemcům z domova i ze zahraničí 6 tisíc konzultací, rešerší a odpovědí na dotazy z nejrůznějších oborů a oblastí zájmu, především z legislativy a parlamentarismu. Digitální repozitář navštěvuje mezi 1200 a 1700 uživateli denně. V roce 1918 měla knihovna cca 3 tisíce svazků. Od roku 1935 disponuje právem povinného výtisku (v současné době jen periodik) a na konci I. republiky již obsahoval fond kolem 100 tisíc svazků. Dnes knihovna vlastní okolo 250 tisíc exemplářů. Za rok 2013 knihovnu navštívilo 133 zájemců o výměnu zkušeností ze zahraničí.

Parlamentní knihovna Parlamentní knihovna Parlamentní knihovna
Všichni účastníci exkurze byli nadmíru spokojeni a jako dík jsme se podepsali do historické návštěvní knihy Parlamentní knihovny. Milému průvodci, kolegovi Dr. Sosnovi, děkujeme za zajímavý zážitek.

Poznámka: Autorkou fotografií je Vladana Pillerová.
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
ZÁVIŠKA, Michal. Exkurze do Parlamentní knihovny. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 3 [cit. 2024-05-22]. urn:nbn:cz:ik-14211. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14211

automaticky generované reklamy
registration login password