Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Encyklopedie života – biologické druhy celého světa na jednom místě

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Encyklopedie života – biologické druhy celého světa na jednom místě

0 comments
Anglicky
English title: 
Encyclopedia of Life - Species from all over the world in one place
English abstract: 
<p>Encyclopedia of Life (EOL) is a project funded by private grantmaking organizations, e.g., by the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation and the Alfred P. Sloan Foundation. This resource will offer information and knowledge about the world’s species in one place and will accelerate understanding of the world’s biodiversity. At the moment first 30 000 pages of this encyclopedia are available. Pages will be created thanks to unique collaboration between scientists and the general public. By the year 2017 EOL will publish 1.8 million pages of known species of the world and establish a modern, functional, organized and highly valuable information resource for scientists, policymakers and anyone interested in the living world. </p>
Autoři: 

Projekt Encyklopedie života (Encyclopedia of Life, dále také EOL) plánuje do roku 2017 nabídnout na svých webových stránkách informace o všech biologických druzích žijících na planetě Zemi.

V současné chvíli encyklopedie nabízí:

 • 25 ukázkových stránek druhů (respektive encyklopedických hesel) obsahujících experty verifikované multimediální informace,
 • přibližně 30 000 dalších neúplných stránek s částečnými informacemi,
 • 1 milion minimálních stránek (hesel přinášejících většinou jen název druhu).

Cílem projektu je během následujících deseti let zpřístupnit 1,8 milionu hesel zastupujících veškeré známé biologické druhy. Podle slov profesora Jamese Hankena, ředitele Harvardova muzea srovnávací zoologie a člena řídícího výboru EOL, by Encyklopedie měla být maximálně do pěti let funkčním, organizovaným a vysoce hodnotným informačním zdrojem [EOL, 2008].

Základní informace o projektu

Otcem myšlenky vytvoření tohoto vysoce ambiciózního projektu je emeritní profesor Harvardské univerzity E. O. Wilson, který také sehnal sponzorské dary, s jejichž pomocí je Encyklopedie života vytvářena. Encyklopedii podporují především nadace John D. and Catherine T. MacArthur Foundation a Alfred P. Sloan Foundation a některé další.

Encyklopedie života by se měla stát informačním zdrojem nejen pro odborníky a politiky, ale i laickou veřejnost, kterou zajímá flóra i fauna na Zemi. Tento zdroj by neměl být pouze registrem milionů hesel, ale měl by obsahovat také dostatek informací pro podrobnější zkoumání a pochopení vývoje života na Zemi a biodiverzity.

Budování tohoto informačního zdroje je založeno na spolupráci mezi vědci a veřejností. Ke spolupráci se v současné době mohou přihlásit instituce a odborníci. Přehled současných partnerů projektu je k dispozici zde. Jednotlivci se budou moci podílet na vytváření hesel během letošního roku, kdy bude vytvořen mechanismus pro přispívání do EOL. Všechna hesla budou, na rozdíl od další podobné encyklopedie Wikispecies, autorizována odpovědnými správci - profesionály.

Encyklopedie v rámci spolupráce využívá řady již existujících webových zdrojů z dílčích oblastí biologie, jako jsou např.: FishBase, Tree of Life či Global Biogiversity Information Facility.

Vzhled a funkce webu EOL

V současné době je k dispozici první verze webových stránek projektu EOL, která ještě zdaleka nenabízí všechny slibované funkcionality. Další verze by se měla objevit v polovině letošního roku.

Pro uživatele, kteří jsou na stránkách EOL poprvé a chtějí se s encyklopedií blíže seznámit, je připravena videoinstruktáž (video tour), která přináší základní informace o nabízených funkcích EOL a zodpovězené otázky v podobě FAQ. Na stránkách jsou také průběžně zveřejňovány tiskové zprávy a další dokumenty související s přípravou a vývojem projektu. Součástí webu EOL je také diskuzní fórum a blog, kam mohou návštěvníci i spolupracovníci EOL přispívat. EOL je zatím dostupná ve dvou jazykových verzích, a to v angličtině a francouzštině. Nabízí se zde také možnost registrace, po přihlášení však zatím uživatelům nabízí navíc oproti nepřihlášeným uživatelům pouze možnost zasílání informačních materiálů elektronickou poštou.

Vyhledávání

EOL zatím nabízí jednoduché vyhledávání prostřednictvím zadání názvu druhu do vyhledávacího okna. Názvy jsou v encyklopedii uváděny v angličtině (event. francouzštině) a v mezinárodně srozumitelném latinském názvosloví.

Výsledkem vyhledávání je seznam druhů obsahující hledaný výraz. Jednotlivé stránky druhů (encyklopedická hesla) obsahují v případě úplného záznamu název biologického druhu, popis, informace o zdroji obrázků i popisu (viz obr.). Zajímavostí je, že řada obrázků rostlinných druhů v současné verzi encyklopedie pochází z českého zdroje BioLib.cz.

V rámci hesla se v současné verzi EOL lze přesouvat v nabídce záložek: obrázky (images), mapy (maps), videa (videos). Záložka obrázky obsahuje řadu fotografií a dalších vyobrazení daného druhu, záložka videa dostupná videa a záložka mapy zobrazuje výskyt nalezeného druhu na mapě světa.

Další součástí stránek jednotlivých druhů je textové nebo grafické zobrazení pozice druhů v hierarchickém třídění (classification). Prohledávání (browsing) v rámci tohoto klasifikačního systému je další možností vyhledávání jednotlivých druhů v EOL.

Zobrazení hesla „Green Anole“ v EOL

Zobrazení hesla „Green Anole“ v EOL

Závěr

Encyklopedie života je zatím ve fázi vývoje a stránky tohoto projektu dnes nabízejí jen velmi kusé informace. Web je přehledný a zobrazení jednotlivých dokončených hesel je kvalitní (nutno dodat, že hotových – ukázkových – hesel je dnes pouze 25). Projekt EOL má však vysoké ambice a pokud by se mu ve slibované době podařilo bázi naplnit slibovaným počtem 1,8 miliónu autorizovaných hesel, pak by se mohl stát i praktickým informačním zdrojem pro všechny, kteří se zajímají o biologické druhy a život na Zemi vůbec. Deset let, které mají uplynout do vytvoření plné báze, i pět let, do kterých slibují autoři projektu již funkční a hodnotný informační zdroj, je v životě internetu velmi dlouhá doba a těžko říci, bude-li tento velkorysý projekt v plánovaném rozsahu realizován.

Použité zdroje:
 1. ČÍŽEK, Jakub. Encyclopedia of Life : nová konkurence pro Wikipedii. živě.cz [online]. 28.2.2008 [cit. 2008-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.zive.cz/Bleskovky/Encyclopedia-of-Life-
  Nova-konkurence-pro-Wikipedii/sr-1-sc-4-a-140532/default.aspx
  >.
 2. Encyclopedia of Life [online]. 2008 [cit. 2008-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.eol.org/index>.
 3. EOL. Scientists to Explore Life’s Mysteries Through Encyclopedic “Macroscope” [online]. 2008, Feb. 26 [cit. 2008-03-10]. Dostupný z WWW: <http://www.eol.org/files/pdfs/EOL_RELEASE.pdf>.
 4. VŠETEČKA, Roman. Encyklopedie života z roku 2017 je na webu již nyní. iDNES.cz [online]. 26.2.2008 [cit. 2008-03-15]. Dostupný z WWW: <http://technet.idnes.cz/encyklopedie-zivota-z-roku-2017
  -je-na-webu-jiz-nyni-f6j-/sw_internet.asp?c=A080226_165359_sw_internet_vse
  >.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NERGLOVÁ, Anna. Encyklopedie života – biologické druhy celého světa na jednom místě. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-12751. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12751

automaticky generované reklamy
registration login password