Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Jiří Poláček)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Jiří Poláček)

0 comments
Autoři: 

J. Poláček prezentoval konkrétní systém elektronických akademických prací budovaný na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Systém je založen na povinnosti studentů odevzdávat práce v elektronické podobě (nejčastěji se tak děje ve formátu MS Word). Z hlediska autorskoprávního je vyžadován souhlas studenta (loni souhlasilo 81% studentů), který zajišťuje vystavení na internetu, v rámci školy jsou dostupné všechny práce. Po odevzdání je dokument převeden do formátu PDF (je znemožněno kopírování textu nebo jeho části) a jsou k němu přičleněna metadata extrahovaná z knihovního systému. Dokumenty v elektronickém archivu jsou podepsány elektronickým podpisem, který zajišťuje pravost dokumentu.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronický archív akademických prací na ESF MU (Jiří Poláček). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-11316. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11316

automaticky generované reklamy
registration login password