Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Denní zpravodajství v databázi KnowEurope

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Denní zpravodajství v databázi KnowEurope

0 comments
Autoři: 

Po zpřístupnění českého rozhraní databáze KnowEurope, které bylo oznámeno v červnovém čísle, se uživatelé dočkali další příjemné změny. Pod názvem Denní zpravodajství (Daily Bulletin) byla do databáze zařazena denně aktualizovaná rubrika, která obsahuje souhrn novinek týkajících se Evropské unie. Její jádro tvoří úvodní článek o důležité události doplněný odkazy na související dokumenty Evropské komise. K přípravě denního zpravodajství využívá editorský tým KnowEurope zpravodajský servis BBC News Online, Financial Times a další zdroje. Uváděny jsou také odkazy na instituce, které se danou problematikou zabývají. Součástí této rubriky jsou rovněž tiskové zprávy, které vydaly instituce působící v rámci EU a vybrané projevy evropských politiků. Obdobný přehled dění v EU (včetně výběru článků z oficiálního časopisu EU European Voice) za poslední týden je publikován v rubrice Týdenní zpravodajství (Weekly Bulletin).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Denní zpravodajství v databázi KnowEurope. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-10944. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10944

automaticky generované reklamy