Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Demain, la Bibliothèque…

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Demain, la Bibliothèque…

0 comments

Kongres ABF - logo

Zítřek, knihovna… takové bylo logo letošního kongresu francouzských knihovníků. Konal se ve dnech 9. až 12. června 2006 v Paříži a byl velice slavnostní.

Asociace francouzských knihovníků – Association des bibliothecaires francais (dále ABF) totiž oslavovala sté výročí svého založení. ABF patří v Evropě k nejstarším knihovnických spolkům.

Congrès de centenaire – kongres stého výročí byl jeho název, který se objevoval a opakoval na všech dokumentech, upoutávkách, pohlednici, knižní záložce, odznaku, zápisníkovém bloku a já nevím, kde ještě. To vše dostali účastníci kongresu ve svých taškách. Účast také odpovídala mimořádnosti akce. Na kongres se sjelo 1 100 účastníků.

Oproti obvyklým každoročním kongresům ABF připravili pořadatelé jednu novinku. Do centra pozornosti vyzdvihli dvě země, resp. jejich knihovny. Byly to jihoamerická Kolumbie a Finsko. Pozornost nebyla jen slovně deklarována, ale skutečná. Jednání probíhalo simultánně ve třech jazycích – francouzsky, anglicky a španělsky (rovněž program byl na webu ABF také v angličtině a španělštině). Na zahájení kongresu promluvili velvyslanci obou zemí, na výstavě měly oba státy své stánky a výstavu fotografií. Hudební program „obstaral“ při zahájení výstavy lidový kytarový soubor z Kolumbie. V programu kongresu zaznělo několik – dlužno říci podnětných – příspěvkůz obou zemí.

Kongres doprovázela – tentokrát velice rozsáhlá – firemní výstava. Výstavu (Salon Professionel) zajišťovala zcela samostatně společnost Ortech. K velké návštěvnosti výstavy napomáhalo i její umístění. Obrovský prostor jedné z budov pařížského Výstaviště (Parc des Expositions) u Porte de Versailles byl totiž rozdělen na část jednací a na část výstavní. Souběžně probíhající dílny (ateliers) byly umístěny v poschodích budovy.

Jak už to bývá, program kongresu byl tak bohatý a „časově přetížený“, že nebylo možné vše absolvovat. Kromě plenárních zasedání, na nichž se jednalo nepřetržitě od pátečního rána (9.6.) do nedělního odpoledne (11.6.) k hlavním otázkám a problémům francouzského i zahraničního knihovnictví, se souběžně konalo celkem 13 ateliérů ke konkrétním tématům. Jednání se programově soustředila na tři hlavní okruhy otázek:

  1. Je hybridní knihovna kýženým novým modelem?
  2. Jak rozšířit uživatelskou veřejnost knihoven a jak docílit „pohybu“ v našem oboru?
  3. Postavení knihovny ve městě jako místa sdílení a přenosu poznání a vědění.

Podrobný program lze najít na webu ABF francouzsky, anglicky a španělsky

Lesku kongresu dodali představitelé vlády, velvyslanci, zástupci mezinárodních organizací a velký počet zahraničních hostů. Činnost ABF a výsledky francouzských knihoven vysoce ocenil jménem ministra kultury (ten ve stejnou dobu zahajoval velkou výstavu k 100. výročí úmrtí Paula Cézanne v Aix-en-Provence) ředitel jeho Kabinetu. Kromě již zmíněných velvyslanců Kolumbie a Finska promluvil na zahájení promluvil také generální sekretář IFLA prof. Peter Lor. Příjemné bylo slyšet z jeho úst konstatování, že myšlenka na založení mezinárodní knihovnické organizace IFLA vznikla na mezinárodním kongresu v roce 1926 v Praze.

Kongres ABF samozřejmě doprovázela i celá řada společenských akcí. V průběhu zahájení výstavy byly slavnostně vyhlášeny výsledky tradiční soutěže o nejlepší dětskou knihu (Le Prix Sorcières), kterou ABF spoluorganizuje s Asociací knihkupců literatury pro mládež už od roku 1989. V pátek večer byli účastníci kongresu přijati na pařížské radnici, v sobotu večer je přivítal prezident francouzské Národní knihovny (Bibliothèque nationale de France) Jean-Noël Jeanneney v prostorách nové budovy knihovny ve pařížské čtvrti Tolbiac. Slavnost ke stému výročí (Fête de Centenaire) - se konala na závěr kongresu v neděli večer v Bouloňském lesíku v „Golfové farmě“ v areálu Parku oddechu (Ferme du Golf au Jardin d´acclimatisation). Exkurze do okolí Paříže a návštěvy pařížských knihoven proběhly v pondělí 12. června. Organizace celého kongresu i všech doprovodných akcí byla velmi dobře zajištěna.

Na závěr své krátké zprávy bych ráda pochválila francouzské kolegy z ABF za usilovnou a také již velice úspěšnou spolupráci s dalšími francouzskými spolky a asociacemi. Probíhá na půdě tzv. Interassociation (DADVSI), v níž jsou členy spolky knihovníků, archivářů a dokumentalistů Hlavním cílem této spolupráce je ve francouzském parlamentu v novele autorského zákona dosáhnout rovnováhy mezi požadavky a právy autorů na jedné straně a uživatelů v informační společnosti na straně druhé.

V průběhu kongresu ABF se zástupci Interassociation sešli dvakrát a zabývali se odezvou na společné komuniké z 2. června 2006, které vydali spolu s dalšími důležitými organizacemi - Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour le Culture (FNCC - Federace teritoriálních orgánů pro kulturu) a Association des Maires de France (AMF - Asociace starostů Francie).

Hlavní logo kongresu ABF, Porte de Versailles

Hlavní logo kongresu ABF, Porte de Versailles

Recepce – Ville de Paris: Zástupce primátora – uvítací ceremoniál; Gilles Eboli – prezident ABF se připravuje k poděkování, s ním předsedkyně pařížské skupiny ABF paní Anne-Francoise Bonnardel

Recepce – Ville de Paris: Zástupce primátora – uvítací ceremoniál ; Gilles Eboli – prezident ABF se připravuje k poděkování, s ním předsedkyně pařížské skupiny ABF Anne-Francoise Bonnardelová

Na uvítání v BNF prezidentem BNF panem Jean-Noel Jeanneney děkuje prezident ABF pan Gilles Eboli

Na uvítání v BNF prezidentem BNF Jean-Noel Jeanneney děkuje prezident ABF Gilles Eboli

Autorka příspěvku na recepci v Národní knihovně Francie

Autorka příspěvku na recepci v Národní knihovně Francie

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BURGETOVÁ, Jarmila. Demain, la Bibliothèque…. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2023-10-05]. urn:nbn:cz:ik-12183. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12183

automaticky generované reklamy
registration login password