Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v prosinci 1998

Čas nutný k přečtení
16 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v prosinci 1998

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B D E J K L M N O P S T U V W Z

Amerika. Od Aljašky po Ohňovou zemi : obraz kontinentu / přeložili Jaromíra Borecká ...[et al.] - Praha : Vašut, 1998. - 456 s. ; 29 cm. - (Země celého světa). - Rejstřík
ISBN 80-7236-031-0 (váz.)

Živý, současný obraz kontinentu a jeho zemí, který je sestaven z osobních zkušeností autorů.


An Old English, Middle English and Early-New English Reader / Josef Hladký. - 4. oprav. vyd. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 285 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-1855-0 (brož.) : 145 Kč

Čítanka staroanglických, středoanglických a raněnovoanglických textů je doplněna příslušnými slovníčky, textovými komentáři a přehledem mluvnice. Závěrečné kapitoly jsou věnovány vývoji anglického písma, počínaje runami, a vztahy mezi pravopisem a výslovností.


Anglicko-český výkladový slovník / z angl. orig. přeložila Naděžda Abdallaová ..[et al.] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 1196 s., příl. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7106-304-5 (váz.) : 695 Kč

Obohacený český převod původního anglického vydání. Vedle anglické definice významu hesla, popř. podhesla se nabízí plný český ekvivalent této definice. Zároveň jsou ke každému anglickému heslu doplněny také jeho základní české ekvivalenty. Silnou stránkou slovníku je především jeho záběr do autentické a typické angličtiny dneška. Nezvyklým rysem „vyprávěcího" způsobu při výkladu hesel je ukázka užití výrazu v kontextu.


Aplikovaná sociální psychologie. Díl 1 / Jozef Výrost ; edit. Ivan Slaměník. - Praha : Portál, 1998. - 383 s. ; 24 cm
ISBN 80-7178-269-6 (váz.) : 365 Kč

Publikace uvádí do problematiky sociální psychologie, jejíž poznatky se využívají ve všech oblastech sociálního života, kde slouží ke zlepšování mezilidských vztahů a při řešení vážných společenských problémů.


Bibliografie českého knihařství / Anežka Fialová, Michaela Losenická. - Brno : Knihař, 1998. - 140 s. ; 21 cm
ISBN 80-901924-7-5 (brož.) : 85 Kč

Komplexní soupis literatury zahrnuje knižní, časopiseckou a sborníkovou literaturu, katalogy výstav, příležitostné tisky a odkazy na recenze od konce minulého století pro rok 1997.


Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 - 1420. Díl 1 : fundace 12. století / Kateřina Charvátová. - Praha : Karolinum, 1998. - 368 s., fotogr.
ISBN 80-7184-617-1

Svazek je zaměřen na historii pěti nejstarších cisterciáckých klášterů na území Čech: Sedlec, Plasy, Pomuk, Hradiště nad Jizerou a Osek. Čtenář se seznámí s počátky, vývojem a organizací řádu do 15. století, s životem v klášteře, řádovou liturgií a architekturou a se svébytným cisterciáckým ekonomickým modelem.


Dějiny moderní korejské literatury / Miriam Löwensteinová. - Praha : Karolinum, 1998. - 115 s.
ISBN 80-7184-634-1 : 106 Kč

Učební text seznamuje s klíčovými momenty a nejdůležitějšími postavami v novodobých dějinách korejské literatury.


Dějiny Řecka / Pavel Hradečný ...[et al.] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. - 765 s., il., fotogr. ; 22 cm. - (Dějiny států). - Přehledy. - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-7106-192-1 (váz.) : 395 Kč

Souhrnné zpracování řeckých dějin od antických kořenů až do současnosti.


Dějiny umění. Díl 2 / José Pijoan ; ze španěl. orig. přeložil Petr Pechar ; rejstř. sestavil Josef Hobzek. - 4. vyd., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 1998. - 334 s., il. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7176-764-6 (soubor). - ISBN 80-7176-839-1 (2. díl) : 699 Kč

Proslulá encyklopedie dějin umění. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími poznatky. Druhý svazek je věnován umění antiky. Jde o knihu tematicky ucelenou, a může tedy sloužit samostatně jako vynikající přehledná příručka dějin umění Řecka a Říma.


Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura / z franc. orig. přeložil Jiří Špaček ...[et al.] - Praha : Argo, 1998. - 319 s. ; 29 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7203-076-0 (váz.)

Autoři se věnují vývoji evropského umění, jsou vedeni snahou o syntetické pochopení jednotlivých událostí a vývojových etap.


Dienzenhoferové / Mojmír Horyna, Jaroslav Kučera. - Praha : Akropolis, 1998. - 161 s., il. ; 31 cm. - Angl. a něm. résumé
ISBN 80-85770-68-7 (váz.) : 568 Kč

Reprezentativní monografie rozvětveného rodu stavitelů a architektů, kteří zásadně ovlivnili rozvoj barokní architektury zejména v Německu, Francii a Čechách.


Domorodé náboženství Severní Ameriky : síla vizí a plodností / Ake Hultkrantz ; z angl. orig. přeložila Barbora Puchalská ; k vyd. připravil Richard Štencl ; předmluvu napsala Kateřina Klápšťová. - Praha : Prostor, 1998. - 193 s. ; 20 cm. - (Obzor ; sv. 15) (Náboženské tradice světa ; sv. 8). - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-85190-77-X (brož.) : 199 Kč

Švédský amerikanista seznamuje čtenáře s dvěma základními severoamerickými náboženskými koncepty - konceptem loveckých národů a konceptem zemědělských národů.


Doteky s uměním a časem. Díl 2 : přehled dějin umění od baroka do poloviny 20. století / Josef Maliva. - Brno : VUT, 1998. - 199 s., fot.
ISBN 80-214-1088-4 (brož.) : 402 Kč

Učebnice je zpracována formou, která je vhodná nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.


Dvanáct příběhů ze Starého zákona = Zwölf Geschichten aus dem Alten Testament = Twelve Stories from the Old Testament = Douze histoires du Angien Testament / ilustr. Vladimír Komárek. - Praha : Bonaventura, 1998. - 32 cm
ISBN 80-85197-17-0 (brož.) : 2900 Kč

Čtyřjazyčná publikace na ručním papíru, ruční sazba, v knihařském pouzdře. Text doplňuje dvanáct suchých jehel V. Komárka na motivy knih Starého zákona.


Evropská architektura : encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost / Wilfried Koch ; z něm. orig. přeložili Petr Kaška, Zdeněk Vyplel ; ilustr. slovník upravil Petr Kaška. - Praha : Ikar, 1998. - 551 s., il., fot., mapy ; 25 cm. - Slovníky odborných výrazů v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině a italštině. - Rejstřík
ISBN 80-7202-388-8 (váz.) : 599 Kč

Fundamentální dílo o vývoji evropské architektury. Chronologicky řazený text je bohatě doplněn ilustracemi staveb, architektonických prvků, půdorysů a map. Zařazena je též kapitola pojednávající o historickém vývoji měst. Závěrečnou část knihy tvoří rozsáhlý ilustrovaný slovník odborných výrazů.


Evropská literatura a latinský středověk / Ernst Robert Curtius ; z něm. orig. přeložili a ediční poznámku napsali Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena Zachová ; předmluvu napsal. Václav Havel. - Praha : Triáda, 1998. - 740 s. ; 25 cm. - (Paprsek ; sv. 1). - Rejstřík
ISBN 80-86138-07-0 (váz.)

Jedno z velkých děl literární vědy 20. století, které založilo novou disciplínu, topologii. Filologická exaktnost je vyvažována zřetelem k celku literatury a autorovým brilantním stylem nepostrádajícím humor a zábavnost.


J. B. Santini - Aichel : život a dílo / Mojmír Horyna ; fotogr. Vladimír Uher. - Praha : Karolinum, 1998. - 490 s., fotogr.
ISBN 80-7184-664-3

Kniha o životě a díle geniálního architekta 18. století. Představena je i úloha církevních a světských stavebníků.


Jak na vysokou školu : vyskoké školy v České republice / Š. Skuhrová, Z. Pastorová, Z. Kořínek ; zprac. Centrum pro studium vysokého školství. - Praha : Fortuna, 1998. - 320 s. ; 21 cm
ISBN 80-7168-613-1 (brož.) : 125 Kč

Úplné a nejaktuálnější informace pro zájemce o studium na vysokých školách v ČR ve školním roce 1999/2000.


Jak přežít rok 2000? : i vás může postihnout počítačová krize roku 2000! / Edward Yourdon, Jennifer Yourdon ; z angl. orig. přeložil Jan Pokorný. - Brno : Unis Publishing, 1998. - 432 s. ; 19 cm
ISBN 80-86097-20-X (brož.) : 290 Kč

Návod, jak ochránit svoje počítačová data na přelomu tisíciletí.


Keltský rok / Shirley Toulson ; z angl. orig. přeložil Martin Konvička. - Praha : Pragma, 1998. - 352 s.
ISBN 80-7205-631-X (váz.)

Oslavy, rituály a náboženství starých Keltů, tak jak je postupně přináší jejich rok.


Kniha meditačních technik : psychologicko-duchovní uvedení do západních i východních meditačních tradic / David Fontana. - Praha : Portál, 1998. - 292 s.
ISBN 80-7178-258-0 (brož.)

Tradiční duchovní techniky meditace z celého světa spojuje autor s pohledem současné psychologie. Dotýká se jednotlivých podob meditace - od jógy, hinduistických technik přes praxi zenového buddhismu k učení křesťanských mystiků.


Kráčím starou Příbramí / Jan Čáka. - Příbram : Olšanská & Hyšpler, 1998. - 83 s. ; 24 cm
ISBN 80-902362-1-9 (váz.) : 124 Kč

Kniha je autorovou výpovědí (textovou i obrazovou) o území města a zároveň o jeho životě a niterném vztahu k Příbrami.


Krize rodiny / Evelyne Sullerot ; z franc. orig. přeložila Helena Beguirvinová. - Praha : Karolinum, 1998. - 64 s.
ISBN 80-7184-647-3

Sociologicko-historická studie vývoje rodiny, zaměřená na období druhé poloviny 20. století. Sleduje rodinu ovlivněnou důsledky druhé světové války a rozdělením Evropy "železnou oponou" i zajímavý proces návratu k modelu klasické párové rodiny s více dětmi v součastné západní Evropě.


Legenda Aurea / Jakub de Voragine ; z latin. orig. přeložil Václav Bahník, Anežka Vidmanová, Irena Zachová. - 2. přepracované vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 448 s. ; 25 cm
ISBN 80-7021-272-1 : 358 Kč

Nejslavnější soubor středověkých legend o křesťanských světcích z celého světa. Toto vydání je rozšířeno o další legendy o českých světcích.


Lexikon vlajek a znaků zemí světa / Aleš Brožek. - Praha : Kartografie, 1998. - 223 s., il. ; 21 cm
ISBN 80-7011-581-5 (váz.)

Publikace obsahuje přehledné mapy všech kontinentů, 191 barevných vlajek a znaků samostatných států s doprovodným textem, seznamujícím s historií a současností daného státu a jeho vlajky a popis vlajek závislých území.


Lež romantismu a pravda románu / René Girard ; z franc. orig. přeložila Alena Šabatková ; doslov napsala Růžena Grebeníčková. - Praha : Dauphin, 1998. - 375 s. - (Studie ; sv. 8)
ISBN 80-86019-85-3 (brož.)

Studie o filozofii románu dokumentuje na dílech Stendhala, Cervantese, Flauberta, Prousta či Dostojevského vývoj a proměny tohoto literárního žánru.


Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe / Adolf Adam ; z něm. orig. přeložili Lucie Kolářová, Václav Konzal, Pavel Kouba. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 325 s. ; 21 cm. - (Teologie)
ISBN 80-7021-269-1 (váz.) : 230 Kč

Dílo přehledně objasňuje smysl a vývoj křesťanské bohoslužby.


Makroekonomie / Tomáš Cahlík. - Praha : Karolinum, 1998. - 272 s.
ISBN 80-7184-686-4 : 168 Kč

Učební text seznamuje se základními teoriemi makroekonomie a uvádí do problematiky otevřené ekonomiky.


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl 3 : Kolín-Mi / Karel Kuča. - Praha : Libri, 1998. - 960 s., il. ; 27 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85983-12-5 (soubor). - ISBN 80-85983-15-X (3. díl) : 970 Kč

Encyklopedie v komplexnosti zahrne všechna sídla, která měla či mají statut města včetně zaniklých. Přináší údaje o jménech, obyvatelích, významných stavbách, dopravě, katastrofách a především o urbanistickém vývoji. Text doplňují dobové plány z poloviny 19. století, současné městské znaky, množství unikátních fotografií a dobových vyobrazení.


Místopisný slovník historický království českého / August Sedláček. - 2. vyd., v Argu 1. vyd. - Praha : Argo, 1998. - 1043 s. ; 24 cm
ISBN 80-7203-099-X (váz.)

Fotoreprint původního vydání z roku 1909.


Náboženství Afriky : tradice v proměnách / Thomas E. Lawson ; z angl. orig. přeložil Stanislav Novotný ; předmluvu napsal Josef Kandert. - Praha : Prostor, 1998. - 141 s. ; 20 cm. - (Obzor ; sv. 17) (Náboženské tradice světa ; sv. 10). - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-85190-83-4 (brož.) : 189 Kč

Publikace přináší podrobný pohled na dvě z mnoha afrických (subsaharských) náboženství - zulský a jorubský systém.


Nadace Charty 77 : dvacet let / předmluvu napsal František Janouch. - Brno : Atlantis, 1998. - 130 s., příl. ; 20 cm
ISBN 80-7108-177-9 (váz.) : 147 Kč

Pohled na historii a současnost instituce, která se za dvacet let svého působení výrazně zapsala do našich předlistopadových i polistopadových dějin.


Nespokojenost v kultuře / Sigmund Freud ; z něm. orig. přeložil Ludvík Hošek. - Praha : Hynek, 1998. - 141 s. ; 19 cm. - (Spektrum ; sv. 14)
ISBN 80-86202-13-5 (váz.) : 150 Kč

Autor ve dvou studiích vyjádřil všeobecně pociťovanou "nespokojenost v kultuře" v 19., ale i ve 20. století všude tam, kde tzv. vyšší kulturnost (nebo i společenská represe) snižuje praktickou životaschopnost a znemožňuje realizaci štěstí.


Oxfordský slovník opery / John Warrack, Ewan West ; z angl. orig. přeložil Jaroslav Holba. - Praha : Iris : Knižní klub, 1998. - 611 s. ; 21 cm
ISBN 80-85893-14-2 (Iris). - ISBN 80-7176-871-5 (Knižní klub) : 399 Kč

Slovník zachycuje jednotlivé opery, operní umělce, skladatele a divadla.


Pětijazyčný slovníček vybraných psychiatrických termínů : česko-anglicko-německo-francouzsko-ruský + anglicko-český / J. Dobiáš ...[et al.] - 2. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 1998. - 76 s.
ISBN 80-85121-53-0 (brož.)

Výběr asi 600 základních odborných psychiatrických pojmů v češtině a dalších čtyřech světových jazycích.


Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace / Lubor Ludvík, Jiří Prášek ; ilustr. Pavel Celestin ; fotogr. Jaromír Havlíček. - Písek : J & M, 1998. - 184 s., il., fot., mapy - (Region)
ISBN 80-86154-09-2 (váz.) : 150 Kč

Obsáhlá studie historie a současnosti píseckých ulic.


Podkarpatsko-rusínská otázka : 1918-1945 / Walter K. Hanak ; z angl. orig. přeložil Bohumil Svoboda. - Praha : Společnost přátel Podkarpatské Rusi, 1998. - 51 s. ; 21 cm. - (Podkarpatská Rus) (Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů ; sv. 19)
ISBN 80-85281-52-X (brož.) : 25 Kč

Publikace přináší podstatně odlišný pohled na problematiku Rusínů a Podkarpatské Rusi, než na jaký je český čtenář zvyklý.


Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích / Maxmilián Strmiska. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 100 s., tab. ; 21 cm. - (Pracovní studie ; č. 3)
ISBN 80-210-1901-8 (brož.) : 70 Kč

Analýza náboženských stran ve Státě Izrael, vývoje politických stran v Jihoafrické republice, japonských politických stran po druhé světové válce a stranicko-politické soustavy antilských demokracií. Doplněno tabulkami ke studiu karibské oblasti.

Praktický slovník francouzsko-český a česko-francouzský / Vlasta Rejharová. - Voznice : Leda, 1998. - 568 s. ; 15 cm
ISBN 80-85927-50-0 (váz.) : 200 Kč

Nejpoužívanější výrazy mluvené francouzštiny, nová terminologie různých oborů (např. informatiky). Pomůcka pro studenty i turisty.

Právní dějiny. Díl 3 : státy střední a východní Evropy / Eduard Vlček, Karel Schelle. - Brno : Doplněk : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 430 s. ; 21 cm. - (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; sv. 202)
ISBN 80-7239-019-8 (Doplněk). - ISBN 80-210-1916-6 (MU) : 399 Kč

Učebnice pro všechny zájemce o právně historické události.

Sekty, kulty, alternativní náboženství / David V. Barrett ; z angl. orig. přeložil Dušan Zbavitel. - Praha : IŽ, 1998. - 411 s., 8 s. fotogr. příl. ; 21 cm. - Rejstřík. - Bibliografie
ISBN 80-240-0066-0 (váz.)

Kniha informuje o pěti desítkách novodobých sekt a přináší odpovědi na řadu základních lidských otázek.


Slovník cizích slov / Lumír Klimeš. - 6. vyd. - Praha : SPN, a. s. : SPN, n. p., 1998. - 862 s. ; 21 cm
ISBN 80-7235-023-4 (SPN, a. s.) : ISBN 80-04-24710-6 (SPN, n. p.) : 289 Kč

Zásadně přepracované vydání slovníku odráží změny ve slovní zásobě a je rozšířen o nové významové odstíny některých slov i o nové výrazy z oblasti společenských, technických a přírodních věd a z oblasti ekonomické a právní.


Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii / Jan Royt, Hana Šedinová. - Praha : Mladá fronta, 1998. - 201 s., 8 s. obr. příl. ; 24 cm
ISBN 80-204-0740-5 (váz.)

Slovník je zaměřen na symboliku přírodních forem, tj. rostlin, živočichů, minerálů, kosmologických forem a člověka ve výtvarném umění. Hesla přinášejí nejprve symboliku starověkou, následně pak symboliku židovskou a křesťanskou, vycházející z Písma svatého, výkladu církevních spisovatelů a sekundární literatury.


Státy a území světa / Vladimír Liščák, Pavel Fojtík. - 2. dopl. vyd. - Praha : Libri, 1998. - 1096 s., il. ; 20 cm
ISBN 80-85983-53-2 (váz.) : 498 Kč

Kniha přináší základní geografické a historicko-politické informace o všech nezávislých státech a většině závislých územích světa, sporných územích a separatistických státech, autonomních republikách na území bývalého Sovětského svazu a Jugoslávie. Text doplňují vyobrazení mapek, vlajek, státích znaků a pečetí a informace o adresách českých zastupitelských úřadů, údajů o ekonomice a řadu dalších údajů.


Svět Indie. Indie, Pákistán, Nepál, Bhútán, Bangladéš a Šrí Lanka : kulturní atlas / Gordon Johnson ; z angl. orig. přeložili Jaroslav Vacek, Dušan Zbavitel, Lukáš Vacek. - Praha : Balios : Knižní klub, 1998. - 240 s. ; 31 cm. - (Kulturní atlasy ; sv. 15). - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-7176-755-7 (váz.)

Atlas má poskytnout úvod do bohaté kulturní historie indického subkontinentu, jeho společenské a politické organizace, náboženství, umění a architektury, literatury a vědy.


Tibetská kniha mrtvých / z tibet. orig. přeložil, předmluvou, komentáři, poznámkami a seznamem literatury opatřil Josef Kalmaš. - 4. vyd. - Praha : Aurora, 1998. - 198 s. ; 21 cm. - Věcný rejstřík
ISBN 80-85974-51-7 (váz.) : 161 Kč

Slavná kniha, shrnující základní principy buddhistické filozofie a morálky.


Toulky českou minulostí. Sv. 7 / Petr Hora-Hořejš. - Praha : Via facti, 1998. - 220 s. ; 30 cm
ISBN 80-238-2999-8 (váz.)

Publikace zachycuje vývoj českých zemí od Vídeňského kongresu po vyhlášení dualismu a vznik Rakouska-Uherska.


Úvod do internetu a WWW / Jan Fikáček. - Praha : Karolinum, 1998. - 69 s.
ISBN 80-7184-532-9 (brož.) : 86 Kč

Základní kurz o Internetu předpokládá základní znalosti operačního systému DOS 2 a Windows 3.1 a programů Word a Excel. Určeno pro posluchače Přírodovědecké fakulty UK.


Velká kniha o pyramidách / Anne Millard ; z angl. orig. přeložila Alena Peisertová. - Praha : Balios, 1998. - 63 s., il. ; 32 cm. - Slovníček
ISBN 80-7176-759-X (váz.) : 279 Kč

Kniha odhaluje tajemství podivuhodných staveb, s nimiž se lze setkat v Egyptě a na americkém kontinentě. Odpovídá na otázku, proč tyto podivuhodné monumenty vznikaly, jak se postupovalo při jejich stavbě a proč měly tak zvláštní tvar.


Velká učebnice čarodějnictví a magie / Raymond Buckland ; z angl. orig. přeložila Jana Novotná. - Praha : Pragma, 1998. - 261 s., il. ; 30 cm
ISBN 80-7205-616-6 (brož.)

Odborná publikace zařazuje poznatky starodávných nauk do kontextu současného duchovního bohatství a rozvoje lidstva.


Výklad snů ; O snu / Sigmund Freud. - Praha : Psychoanalytické nakl. J. Kocourek, 1998. - 700 s. ; 21 cm. - (2+3)
ISBN 80-86123-07-3 (váz.) : 420 Kč

Jedna z nejdůležitějších Freudových prací, kterou doplňuje dílo, napsané asi rok po uveřejnění Výkladu snů.


Využití počítače při vyučování : náměty pro práci dětí s počítačem / Miroslava Černochová, Tomáš Komrska, Jaroslav Novák ; ilustr. Petra Komrsková. - Praha : Portál, 1998. - 165 s. ; 23 cm
ISBN 80-7178-272-6 (brož.) : 167 Kč

Náměty pro využití počítače v různých předmětech a pro širší mezioborové projekty, které učivo z různých předmětů propojují a zlepšují i sociální dovednosti dětí.


Vznik městského zřízení v českých zemích / Jiří Kejř. - Praha : Karolinum, 1998. - 348 s.
ISBN 80-7184-515-9

Dílo objasňuje, jak se ve středověkém českém státě tvořily a zdomácněly městské instituce, jaký byl zájem přemyslovských panovníků na vzniku měst a jak se měnila skladba české středověké společnosti. Kapitoly se zabývají také městským právem, trhem či soudnictvím.


Vzpomínky, sny a myšlenky C. G. Junga / Aniela Jaffé ; z něm. orig. přeložil Karel Plocek. - Brno : Atlantis, 1998. - 400 s., fot. příl. ; 21 cm
ISBN 80-7108-178-7 (váz.) : 389 Kč

Autobiografické Jungovy prožitky tvoří vynikající úvod do jeho analytické psychologie.


Windows 98 : velká kniha základů / Karel Svoboda. - Brno : Unis Publishing, 1998. - 414 s. ; 22 cm
ISBN 80-86097-19-6 (brož.) : 300 Kč

Informace o OS Windows 98 s popisem jeho ovládání.


Základní hudební znalosti / Věra Grigová. - Olomouc : Alda, 1998. - 106 s. ; 21 cm
ISBN 80-85600-52-8 (brož.) : 84 Kč

Učebnice je určena žákům ZUŠ, zejména těm, kteří se připravují na střední školy s uměleckým zaměřením a učitelům hudební výchovy na ZŠ.


Základy psychologie / Milan Nakonečný. - Praha : Academia, 1998. - 590 s. ; 24 cm
ISBN 80-200-0689-3 (váz.) : 278 Kč

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Autor shrnul a nově utřídil množství poznatků odrážejících současnou úroveň poznání.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F G H I J K L M N P R S U V Z


Amerika
Amerika
Domorodé náboženství Severní Ameriky
Velká kniha o pyramidách

angličtina
An Old English, Middle English and Early-New English Reader
Anglicko-český výkladový slovník

architektura
Dienzenhoferové
Evropská architektura
J. B. Santini - Aichel
Velká kniha o pyramidách

bibliofilie
Dvanáct příběhů ze Starého zákona

bibliografie
Bibliografie českého knihařství

buddhismus
Tibetská kniha mrtvých

Česká republika
Kráčím starou Příbramí
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace
Toulky českou minulostí
Vznik městského zřízení v českých zemích

český jazyk
Slovník cizích slov

dějiny literatury
Dějiny moderní korejské literatury

dějiny umění
Dějiny umění
Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura
Doteky s uměním a časem
Evropská architektura
Velká kniha o pyramidách

Egypt
Velká kniha o pyramidách

ekonomika
Makroekonomie

encyklopedie
Amerika
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Státy a území světa

francouzština
Praktický slovník francouzsko-český a česko-francouzský

geografie
Amerika
Lexikon vlajek a znaků zemí světa
Státy a území světa

historie
Bibliografie českého knihařství
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 - 1420
Dějiny Řecka
Evropská architektura
Keltský rok
Krize rodiny
Liturgický rok
Místopisný slovník historický království českého
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Nadace Charty 77
Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace
Podkarpatsko-rusínská otázka
Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích
Právní dějiny
Svět Indie
Toulky českou minulostí
Velká kniha o pyramidách
Velká učebnice čarodějnictví a magie
Vznik městského zřízení v českých zemích

hudba
Oxfordský slovník opery
Základní hudební znalosti

Indie
Svět Indie

Internet
Úvod do internetu a WWW

jazykové slovníky
Anglicko-český výkladový slovník
Praktický slovník francouzsko-český a česko-francouzský

knihařství
Bibliografie českého knihařství

knihovnictví
Bibliografie českého knihařství

křesťanství
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 - 1420
Legenda Aurea
Liturgický rok

literární vědy
An Old English, Middle English and Early-New English Reader
Dějiny moderní korejské literatury
Evropská literatura a latinský středověk
Lež romantismu a pravda románu

magie
Velká učebnice čarodějnictví a magie

náboženství
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 - 1420
Domorodé náboženství Severní Ameriky
Dvanáct příběhů ze Starého zákona
Keltský rok
Kniha meditačních technik
Legenda Aurea
Liturgický rok
Náboženství Afriky
Sekty, kulty, alternativní náboženství
Slovník symbolů
Tibetská kniha mrtvých
Velká učebnice čarodějnictví a magie

pedagogika
Využití počítače při vyučování

politologie
Politické strany a stranické systémy v mimoevropských zemích

právo
Právní dějiny

psychologie
Aplikovaná sociální psychologie
Kniha meditačních technik
Nespokojenost v kultuře
Vzpomínky, sny a myšlenky C. G. Junga
Výklad snů ; O snu
Základy psychologie

psychiatrie
Pětijazyčný slovníček vybraných psychiatrických termínů

Řecko
Dějiny Řecka

skripta
An Old English, Middle English and Early-New English Reader
Dějiny moderní korejské literatury
Doteky s uměním a časem
Makroekonomie
Úvod do internetu a WWW

slovníky
Lexikon vlajek a znaků zemí světa
Místopisný slovník historický království českého
Oxfordský slovník opery
Pětijazyčný slovníček vybraných psychiatrických termínů
Praktický slovník francouzsko-český a česko-francouzský
Slovník cizích slov
Slovník symbolů

sociologie
Aplikovaná sociální psychologie
Krize rodiny
Nespokojenost v kultuře

školství
Jak na vysokou školu

učebnice
Základní hudební znalosti
Základy psychologie

urbanismus
Evropská architektura
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Písecké ulice, náměstí, samoty a komunikace
Vznik městského zřízení v českých zemích

výpočetní technika
Jak přežít rok 2000?
Úvod do internetu a WWW
Využití počítače při vyučování
Dějiny umění
Dějiny umění : malířství, sochařství, architektura
Slovník symbolů

zeměpis - viz geografiePoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 38, č. 46-50 (1998).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v prosinci 1998. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10277. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10277

automaticky generované reklamy