Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pravidla a podmínky užívání

Pravidla a podmínky užívání Ikaros.cz:
<ul><li>Provozovatelem Ikaros.cz je Ikaros, o.s. se sídlem U Smaltovny 25, Praha 7.
<li>Pro vstup či pro užívání některých částí webu Ikaros.cz a služeb Ikaros.cz se vyžaduje registrace, přičemž zaregistrovat se může i ten kdo takové služby nevyužívá.
<li>Pro registraci je nutné použít formulář, který je vystaven webu Ikaros.cz spolu s odkazem na pravidla a pokyny k vyplnění a odeslání. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci zaškrtnutím příslušného pole.
<li>Registrace není zpoplatněna.
Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.
<li>V případě pochybností o totožnosti registrovaného může provozovatel účet registrovaného pozastavit do okamžiku jejího vyjasnění.
<li>Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace nebo bude účet smazán.
Provozovatel má také právo smazat duplicitní účty.
<li>Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám a/nebo službám, které vyžadují registraci, případně registraci s určitými údaji.
<li>Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, a to i pro markentingové účely provozovatele. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat zrušením účtu uživatelem.
<li>Nakládání s osobními údaji se řídí platnými zákony.
<li>Návštěvník se zavazuje při návštěvě Ikaros.cz dodržovat netiquettu dle RFC 1855 https://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt, přičemž případné její porušení může mít za následek zablokování nebo zrušení účtu.
<li>Provozovatel neručí za aktivity uživatel, kterým výslovně a manuálně neudělil zvláštní oprávnění k přidávání nebo změnám obsahu Ikaros.cz. Odpovědnost provozovatele za činnost uživatelů Ikaros.cz se řídí platnými zákony.
<li>Provozovatel je oprávněn tato pravidla měnit, přičemž tyto změny jsou pro návštěvníky Ikaros.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.</ul>

registration login password