Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V říčanské knihovně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

V říčanské knihovně

0 comments
Autoři: 

Pokud jste v úterý 24. července 2007 podobně jako já prolistovali denní tisk, možná jste si všimli dvou článků, které měly něco společného. V jednom se uvádělo, že na portálu YouTube je vystaveno . Druhý upozorňoval, že portál YouTube použili Američané na .

Zajímalo mne tedy, jak naše knihovny využívají v obou případech zmiňovaný portál YouTube. Po zadání dotazu „knihovna“ se mi v něm jako první nabídla videosekvence z Husovy knihovny v Říčanech. Bylo tedy rozhodnuto o tom, kterému knihovnímu webu bude patřit srpnový sloupek…

Když spatřily v roce 1999 světlo světa, docela se mi líbily. A nejen mně, ale i porotě Bibliowebu, takže jim v přidělila v kategorii veřejných knihoven první místo. Porota tehdy mimo jiné ocenila vtipně provedené názvy šesti nabídek ve formě turistických ukazatelů. Grafická podoba stránek se však od té doby nezměnila, pominu-li přidání sedmého ukazatele s nápisem Poznámky. Podle serveru k tomu došlo někdy mezi 3. březnem a 4. dubnem 2004, takže už pár pátků také uplynulo, a bylo by tedy vhodné přistoupit k další inovaci.

Navíc musím přiznat, že nová nabídka „Pozvánky“ mne příliš neoslovila. Předpokládal jsem, že bude obsahovat pozvánky na zajímavé akce, tedy něco podobné jako stejnojmenná nabídka na webu Národní knihovny ČR v nebo jako , která je zcela jednoznačně nazvaná Pozvánky na aktuální akce. V případě říčanské knihovny se dostanu ke službám poskytovaným knihovnou, k nimž webeditor „přibalil“ i historii knihovny a zprávu o činnosti knihovny za předchozí roky. Asi by bylo vhodnější tuto nabídku přejmenovat a z hlavní stránky odstranit text tvrdící, že fialová značka nás „pozve na kulturní a sportovní akce v Říčanech a okolí“.

Naproti tomu říčanské knihovníky chválím za to, že nezapomínají na běžného čtenáře, který se nevyzná v knihovnických výrazech, jako je absenční či prezenční výpůjčka. Jednoduché vysvětlení najdeme hned pod názvem „On-line katalog – Zadání dotazu“, vstoupíme-li do nabídky katalog. Vysvětlení se však skrývá pod souslovím „Vysvětlivky signatur“ a ne každý je tu bude hledat. Říčanští knihovníci by se měli inspirovat , kteří vysvětlili pojem absenční a prezenční v dolní části stránky sloužící k zadávání dotazu. Navíc pod název „On-line katalog – Zadání dotazu“ umístili hned čtveřici odkazů: Nápověda, značení naučné literatury, napište nám, vaše tipy na nákup. V Třebíči si jsou totiž vědomi, že nejvíce využívají čtenáři na knihovním webu katalogy, a proto do knihovny napíší své názory nejspíše z této části webu.

Na začátku jsem zmínil, že YouTube vystavuje videosekvenci Husovy knihovny. Dostaneme se k ní i z hlavní stránky říčanské knihovny přes odkaz nazvaný Videoreportáž z Husovy knihovny. Je to doplněný záběry z knihovny i jejího zákulisí. Pokud byste nechtěli celý rozhovor poslouchat, můžete si ho i přečíst, protože na stránce říčanského serveru je vystaven jeho přepis. Není to však jediná videosekvence, která se týká říčanských knihovníků a na kterou upozorňují na hlavní stránce. Další s názvem Velikonoce v knihovně nás z ní zavede na server . Bohužel v tuto chvíli již není mezi novinkami, ale po kliknutí na nabídku Reportáže, dokumenty, byste se k ní měli dostat.

Na YouTube pochopitelně najdete i několik , či namluvený ráčkující moderátorkou. Chcete-li se pobavit, pak vám doporučuji nebo . Další knihovnická videa si určitě najdete sami. Nezapomeňte přitom ani na , s nímž docílíte rovněž dobré výsledky.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V říčanské knihovně. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2016-07-01]. urn:nbn:cz:ik-12584. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12584

automaticky generované reklamy