Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě

0 comments

V rámci programu oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě se konal odborný seminář Súborný katalóg periodík. Mgr. Zdenka Manoušková a Mgr. Danuše Vyorálková přijaly pozvání a vystoupily na semináři jako zástupci Souborného katalogu ČR.

V prvním příspěvku semináře PhDr. Peter Čmelko shrnul historii Souborného katalogu na Slovensku od Emlerova katalogu z roku 1919, který se snažil zachytit slovacika ve slovenských knihovnách přes vyhlášku 110/1965 Sb. o celostátní evidenci zahraniční literatury jako základu československého souborného katalogu periodik přes první automatizovaný systém ASSKP budovaný v Bratislavě ve spolupráci s ÚVTEI-ÚTZ Praha až po současný stav. Připomněl spolupráci českých a slovenských knihoven v rámci projektu CASLIN, ale i spolupráci na mezinárodním poli v rámci projektů MAKSI a JASON.

Současné podobě slovenského souborného katalogu periodik se ve svém příspěvku věnovala PhDr. Lýdia Sedláčková. Upřesnila místo souborného katalogu v rámci projektu Slovenská knižnica, protože na rozdíl od českého souborného katalogu tvoří periodika a monografie samostatné báze. Na kooperativní katalogizaci se podílejí v současné době knihovny se systémem Aleph a několik knihoven používajících systém Rapid. Přechod Univerzitnej knižnice do systému Virtua přinesl určitá omezení, která počet spolupracujících knihoven snížila. L. Sedláčková zdůraznila potřebu vytvoření uživatelsky přívětivějšího prostředí slovenského souborného katalogu. Zmínila se i o přípravách na nová katalogizační pravidla (RDA). Zdůraznila potřebu spolupráce knihoven na tvorbě souborného katalogu a na závěr poděkovala všem spolupracujícím knihovnám, které pak dostaly jako pozornost publikaci o Univerzitnej knižnici vydané k tomuto výročí.

Příspěvek Mgr. Jany Ilavské byl věnován funkcím souborného katalogu, především možnostem vyhledávání a propojení na informace o vlastníkovi dokumentu z Adresáře slovenských spolupracujících knihoven.

V druhé části semináře zazněly příspěvky o Souborném katalogu ČR (SKČR). O bázi Seriály hovořila Mgr. Danuše Vyorálková. Protože báze Seriály jsou součástí Souborného katalogu ČR, který na rozdíl od slovenského obsahuje monografie, speciální dokumenty a seriály v jediné databázi, byl příspěvek věnován nejdříve obecně SKČR. Ten poskytuje některé užitečné služby: z SKČR se lze propojit na informace o vlastníkovi dokumentu z Adresáře knihoven s aktivními odkazy, do lokálních katalogů řady knihoven přímo na vyhledaný záznam, na plné texty seriálů, na plné texty dokumentů zdigitalizovaných v rámci projektu Kramerius nebo prostřednictvím služby EDD a u některých záznamů i na obsahy dokumentů. Souborný katalog ČR nabízí ve svých záznamech rovněž náhledy obálek, propojení na plné texty nebo výběrově plné texty pomocí Google Book Search, možnost objednat přes Moravskou zemskou knihovnu či Vědeckou knihovnu v Olomouci naskenování dokumentu pomocí služby EDD. Součástí příspěvku byla informace o možnosti aktualizovat údaje o odběru seriálů nebo údaje o vlastnictví dokumentu pomocí formuláře přes web. Prostřednictvím online formuláře lze posílat i zprávy správci báze k bibliografickým údajům.

Příspěvek Mgr. Zdenky Manouškové se věnoval dalším službám Souborného katalogu ČR, především možnosti odesílat ze záznamů žádanku MVS do knihovny, která dokument vlastní a je do této služby zapojena přímo z vyhledaného záznamu. V závěru svého příspěvku pohovořila o databázi Adresář knihoven a institucí ČR, který obsahuje aktivní odkazy na webové stránky, do katalogů knihoven, na adresáře budované v těchto knihovnách a nově i odkaz na umístění knihovny prostřednictvím GPS. Údaje v adresáři mají knihovny možnost rovněž aktualizovat online pomocí formuláře.

Následující příspěvek Mgr. Kataríny Kovačičové byl věnován elektronickým zdrojům využívaných v Univerzitněj knižnici a nabízeným jejím prostřednictvím i ostatním knihovnám na Slovensku.

Na závěr semináře seznámil přítomné ing. Alojz Androvič s novinkami z mezinárodního systému ISSN přednesené na poslední konferenci o ISSN, konané v Pekingu, a PhDr. Beáta Katrincová s novinkou ISSN-L.

Účastníci se rozešli s přáním vzájemné spolupráce a poskytováním co nejlepších služeb svým uživatelům.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VYORÁLKOVÁ, Danuše. Souborný katalog periodik v rámci oslav 90. výročí založení Univerzitnej knižnice v Bratislavě. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-04-22]. urn:nbn:cz:ik-13275. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13275

automaticky generované reklamy